EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1665

Kommissionens afgørelse (EU) 2023/1665 af 28. august 2023 om berigtigelse af afgørelse (EU) 2023/1409 om anvisning til den centrale administrator for Unionens register om at tilbageføre Unionens overskud ved udgangen af Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode til medlemsstaterne og Det Forenede Kongerige

C/2023/5804

OJ L 213, 30.8.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1665/oj

30.8.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/1


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2023/1665

af 28. august 2023

om berigtigelse af afgørelse (EU) 2023/1409 om anvisning til den centrale administrator for Unionens register om at tilbageføre Unionens overskud ved udgangen af Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode til medlemsstaterne og Det Forenede Kongerige

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse (EU) 2015/1339 af 13. juli 2015 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Dohaændringen til Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter vedtagelsen af Kommissionens afgørelse (EU) 2023/1409 (2) konstaterede Kommissionen en fejl i beregningen af Unionens nettooverskud.

(2)

Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at berigtige Kommissionens ovennævnte afgørelse og erstatte bilaget hertil for så vidt angår Unionens samlede overskud og medlemsstaternes tildelte mængde af Unionens overskud.

(3)

Efter at have overført andelen af provenuet til Tilpasningsfonden har Unionen et nettooverskud i Unionens register på 2 156 103 762 tildelte mængdeenheder i modsætning til 2 215 147 885 som omhandlet i Kommissionens ovennævnte afgørelse af 4. juli 2023. Disse enheder bør tilbageføres til medlemsstaterne og Det Forenede Kongerige (3) i overensstemmelse med reglerne som fastsat i artikel 4, stk. 2, i afgørelse (EU) 2015/1339.

(4)

Denne afgørelse bør træde i kraft på dagen for offentliggørelsen, således at Unionens overskud tilbageføres til medlemsstaterne før den 9. september 2023, som er den dag, hvor den supplerende periode for opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til Kyotoprotokollen udløber —

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

Bilag til afgørelse (EU) 2023/1409 erstattes af bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. august 2023.

På Kommissionens vegne

Maroš ŠEFČOVIČ

Ledende næstformand


(1)  EUT L 207 af 4.8.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse (EU) 2023/1409 af 4. juli 2023 om anvisning til den centrale administrator for Unionens register om at tilbageføre Unionens overskud ved udgangen af Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode til medlemsstaterne og Det Forenede Kongerige (EUT L 170 af 5.7.2023, s. 100).

(3)  EUT C 384 I af 12.11.2019, s. 59.


BILAG

I bilaget til afgørelse (EU) 2023/1409 foretages følgende ændringer:

Medlemsstater og Det Forenede Kongerige

Tildelte mængdeenheder af Unionens overskud

Belgien

20 450 588

Bulgarien

126 141 099

Tjekkiet

133 267 103

Danmark

13 136 942

Tyskland

195 195 443

Estland

50 771 706

Irland

11 354 436

Grækenland

15 894 130

Spanien

58 409 926

Frankrig

99 661 294

Kroatien

7 182 633

Italien

79 680 094

Cypern

1 568 619

Letland

40 100 861

Litauen

70 430 898

Luxembourg

2 406 891

Ungarn

107 256 218

Malta

307 434

Nederlandene

30 412 409

Østrig

13 412 151

Polen

298 687 162

Portugal

13 296 395

Rumænien

490 413 095

Slovenien

3 286 845

Slovakiet

75 013 997

Finland

8 658 264

Sverige

13 218 840

Det Forenede Kongerige

176 488 289

I alt

2 156 103 762


Top