EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1665

Rozhodnutí Komise (EU) 2023/1665 ze dne 28. srpna 2023, kterým se opravuje rozhodnutí (EU) 2023/1409, kterým se ústřednímu správci registru Unie vydává pokyn, aby na konci druhého kontrolního období Kjótského protokolu navrátil členským státům a Spojenému království přebytek Unie

C/2023/5804

OJ L 213, 30.8.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1665/oj

30.8.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/1


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/1665

ze dne 28. srpna 2023,

kterým se opravuje rozhodnutí (EU) 2023/1409, kterým se ústřednímu správci registru Unie vydává pokyn, aby na konci druhého kontrolního období Kjótského protokolu navrátil členským státům a Spojenému království přebytek Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2015/1339 ze dne 13. července 2015 o uzavření Změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu dohodnuté v Dohá jménem Evropské unie a o společném plnění závazků z ní vyplývajících (1), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po přijetí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1409 (2) Komise zjistila chybu ve výpočtu čistého přebytku Unie.

(2)

V zájmu zajištění právní jistoty je nezbytné opravit výše uvedené rozhodnutí Komise a nahradit jeho přílohu, pokud jde o celkovou výši přebytku Unie a přebytek Unie přidělený členským státům.

(3)

Po převodu podílu výnosů do Adaptačního fondu je v registru Unie čistý přebytek Unie ve výši 2 156 103 762 jednotek přiděleného množství oproti 2 215 147 885 jednotkám uvedeným ve výše uvedeném rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2023. Tyto jednotky by měly být navráceny členským státům a Spojenému království (3) v souladu s pravidly stanovenými v čl. 4 odst. 2 rozhodnutí (EU) 2015/1339.

(4)

Toto rozhodnutí by mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení, aby byl přebytek Unie navrácen členským státům před 9. zářím 2023, tedy dnem, kdy skončí dodatečné období pro plnění závazků podle Kjótského protokolu,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Příloha rozhodnutí (EU) 2023/1409 se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. srpna 2023.

Za Komisi

Maroš ŠEFČOVIČ

výkonný místopředseda


(1)  Úř. věst. L 207, 4.8.2015, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise (EU) 2023/1409 ze dne 4. července 2023, kterým se ústřednímu správci registru Unie vydává pokyn, aby na konci druhého kontrolního období Kjótského protokolu navrátil členským státům a Spojenému království přebytek Unie (Úř. věst. L 170, 5.7.2023, s. 100).

(3)  Úř. věst. C 384 I, 12.11.2019, s. 59.


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí (EU) 2023/1409 se mění takto:

Členské státy a Spojené království

Rozdělení jednotek přiděleného množství z přebytku Unie

Belgie

20 450 588

Bulharsko

126 141 099

Česko

133 267 103

Dánsko

13 136 942

Německo

195 195 443

Estonsko

50 771 706

Irsko

11 354 436

Řecko

15 894 130

Španělsko

58 409 926

Francie

99 661 294

Chorvatsko

7 182 633

Itálie

79 680 094

Kypr

1 568 619

Lotyšsko

40 100 861

Litva

70 430 898

Lucembursko

2 406 891

Maďarsko

107 256 218

Malta

307 434

Nizozemsko

30 412 409

Rakousko

13 412 151

Polsko

298 687 162

Portugalsko

13 296 395

Rumunsko

490 413 095

Slovinsko

3 286 845

Slovensko

75 013 997

Finsko

8 658 264

Švédsko

13 218 840

Spojené království

176 488 289

Celkem

2 156 103 762


Top