EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1665

Komisijos sprendimas (ES) 2023/1665 2023 m. rugpjūčio 28 d. kuriuo ištaisomas Sprendimas (ES) 2023/1409, kuriuo Sąjungos registro vyriausiajam administratoriui nurodoma Kioto protokolo antrojo įsipareigojimų laikotarpio pabaigoje esantį Sąjungos lygmens perteklių grąžinti valstybėms narėms ir Jungtinei Karalystei

C/2023/5804

OJ L 213, 30.8.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1665/oj

2023 8 30   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 213/1


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2023/1665

2023 m. rugpjūčio 28 d.

kuriuo ištaisomas Sprendimas (ES) 2023/1409, kuriuo Sąjungos registro vyriausiajam administratoriui nurodoma Kioto protokolo antrojo įsipareigojimų laikotarpio pabaigoje esantį Sąjungos lygmens perteklių grąžinti valstybėms narėms ir Jungtinei Karalystei

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimą (ES) 2015/1339 dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo Dohos pakeitimo sudarymo Europos Sąjungos vardu ir bendro pagal jį prisiimtų įsipareigojimų vykdymo (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

po to, kai buvo priimtas Komisijos sprendimas (ES) 2023/1409 (2), Komisija aptiko grynojo Sąjungos lygmens pertekliaus skaičiavimo klaidą;

(2)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina ištaisyti pirmiau nurodytą Komisijos sprendimą ir pakeisti jo priedą, kiek tai susiję su bendru Sąjungos lygmens pertekliumi ir valstybėms narėms paskirtu Sąjungos lygmens pertekliumi;

(3)

perkėlus pajamų dalį į Prisitaikymo fondą, Sąjungos registre susidarantis grynasis Sąjungos lygmens perteklius yra 2 156 103 762 nustatytosios normos vienetai, o ne 2 215 147 885, kaip buvo nurodyta minėtajame 2023 m. liepos 4 d. Komisijos sprendime. Šie vienetai turėtų būti grąžinti valstybėms narėms ir Jungtinei Karalystei (3) pagal Sprendimo (ES) 2015/1339 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas taisykles;

(4)

šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną, kad Sąjungos lygmens perteklius būtų grąžintas valstybėms narėms iki 2023 m. rugsėjo 9 d., t. y. dienos, kurią baigiasi papildomas Kioto protokolo įsipareigojimų vykdymo laikotarpis,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo (ES) 2023/1409 priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2023 m. rugpjūčio 28 d.

Komisijos vardu

Maroš ŠEFČOVIČ

Vykdomasis pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 207, 2015 8 4, p. 1.

(2)  2023 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimas (ES) 2023/1409, kuriuo Sąjungos registro vyriausiajam administratoriui nurodoma Kioto protokolo antrojo įsipareigojimų laikotarpio pabaigoje esantį Sąjungos lygmens perteklių grąžinti valstybėms narėms ir Jungtinei Karalystei (OL L 170, 2023 7 5, p. 100).

(3)  OL C 384 I, 2019 11 12, p. 59.


PRIEDAS

Sprendimo (ES) 2023/1409 priedas iš dalies keičiamas taip:

Valstybės narės ir Jungtinė Karalystė

Skiriama nustatytosios normos vienetų iš Sąjungos lygmens pertekliaus

Belgija

20 450 588

Bulgarija

126 141 099

Čekija

133 267 103

Danija

13 136 942

Vokietija

195 195 443

Estija

50 771 706

Airija

11 354 436

Graikija

15 894 130

Ispanija

58 409 926

Prancūzija

99 661 294

Kroatija

7 182 633

Italija

79 680 094

Kipras

1 568 619

Latvija

40 100 861

Lietuva

70 430 898

Liuksemburgas

2 406 891

Vengrija

107 256 218

Мalta

307 434

Nyderlandai

30 412 409

Austrija

13 412 151

Lenkija

298 687 162

Portugalija

13 296 395

Rumunija

490 413 095

Slovėnija

3 286 845

Slovakija

75 013 997

Suomija

8 658 264

Švedija

13 218 840

Jungtinė Karalystė

176 488 289

Iš viso

2 156 103 762


Top