EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1665

Komisjoni otsus (EL) 2023/1665, 28. august 2023, millega parandatakse otsust (EL) 2023/1409, millega antakse liidu registri põhihaldajale korraldus tagastada Kyoto protokolli teise kohustusperioodi lõpus liidu ülejääk liikmesriikidele ja Ühendkuningriigile

C/2023/5804

OJ L 213, 30.8.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1665/oj

30.8.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 213/1


KOMISJONI OTSUS (EL) 2023/1665,

28. august 2023,

millega parandatakse otsust (EL) 2023/1409, millega antakse liidu registri põhihaldajale korraldus tagastada Kyoto protokolli teise kohustusperioodi lõpus liidu ülejääk liikmesriikidele ja Ühendkuningriigile

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 2015. aasta otsust (EL) 2015/1339 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli Doha muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimise ja sellega võetavate kohustuste ühise täitmise kohta, (1) eelkõige selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast komisjoni otsuse (EL) 2023/1409 (2) vastuvõtmist avastas komisjon vea liidu netoülejäägi arvutuses.

(2)

Õiguskindluse tagamiseks on vaja parandada eespool nimetatud komisjoni otsust ja asendada selle lisa seoses liidu ülejäägi kogusumma ja liikmesriikidele eraldatud liidu ülejäägiga.

(3)

Pärast tulude osa ülekandmist kohanemisfondi on liidu registris liidu ülejääk 2 156 103 762 lubatud koguse ühikut võrreldes 2 215 147 885 ühikuga, millele on osutatud eespool nimetatud komisjoni 4. juuli 2023. aasta otsuses. Vastavalt otsuse (EL) 2015/1339 artikli 4 lõikes 2 sätestatud eeskirjadele tuleks need ühikud tagastada liikmesriikidele ja Ühendkuningriigile (3).

(4)

Käesolev otsus peaks jõustuma selle avaldamise päeval, et liidu ülejääk tagastataks liikmesriikidele enne 9. septembrit 2023, mil lõpeb Kyoto protokollist tulenevate kohustuste täitmiseks vajalik lisaperiood,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Komisjoni otsuse (EL) 2023/1409 lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 28. august 2023

Komisjoni nimel

juhtiv asepresident

Maroš ŠEFČOVIČ


(1)  ELT L 207, 4.8.2015, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. juuli 2023. aasta otsus (EL) 2023/1409, millega antakse liidu registri põhihaldajale korraldus tagastada Kyoto protokolli teise kohustusperioodi lõpus liidu ülejääk liikmesriikidele ja Ühendkuningriigile (ELT L 170, 5.7.2023, lk 100).

(3)  ELT C 384 I, 12.11.2019, lk 59.


LISA

Otsuse (EL) 2023/1409 lisa muudetakse järgmiselt:

Liikmesriigid ja Ühendkuningriik

Liidu ülejäägist eraldatud lubatud koguse ühikud

Belgia

20 450 588

Bulgaaria

126 141 099

Tšehhi

133 267 103

Taani

13 136 942

Saksamaa

195 195 443

Eesti

50 771 706

Iirimaa

11 354 436

Kreeka

15 894 130

Hispaania

58 409 926

Prantsusmaa

99 661 294

Horvaatia

7 182 633

Itaalia

79 680 094

Küpros

1 568 619

Läti

40 100 861

Leedu

70 430 898

Luksemburg

2 406 891

Ungari

107 256 218

Malta

307 434

Madalmaad

30 412 409

Austria

13 412 151

Poola

298 687 162

Portugal

13 296 395

Rumeenia

490 413 095

Sloveenia

3 286 845

Slovakkia

75 013 997

Soome

8 658 264

Rootsi

13 218 840

Ühendkuningriik

176 488 289

Kokku

2 156 103 762


Top