EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1665

Decizia (UE) 2023/1665 a Comisiei din 28 august 2023 de rectificare a Deciziei (UE) 2023/1409 prin care administratorului central al registrului Uniunii i se încredințează sarcina de a returna statelor membre și Regatului Unit excedentul Uniunii la sfârșitul celei de a doua perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto

C/2023/5804

OJ L 213, 30.8.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1665/oj

30.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 213/1


DECIZIA (UE) 2023/1665 A COMISIEI

din 28 august 2023

de rectificare a Deciziei (UE) 2023/1409 prin care administratorului central al registrului Uniunii i se încredințează sarcina de a returna statelor membre și Regatului Unit excedentul Uniunii la sfârșitul celei de a doua perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia (UE) 2015/1339 a Consiliului din 13 iulie 2015 privind adoptarea, în numele Uniunii Europene, a Amendamentului de la Doha la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acesta (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

După adoptarea Deciziei (UE) 2023/1409 (2), Comisia a identificat o eroare în ceea ce privește calculul excedentului net al Uniunii.

(2)

Pentru a asigura securitatea juridică, este necesar să se rectifice decizia Comisiei menționată anterior și să se înlocuiască anexa la aceasta, în ceea ce privește cuantumul total al excedentului Uniunii și excedentul alocat Uniunii de statele membre.

(3)

După transferarea părții din venituri către Fondul de adaptare, există un excedent net al Uniunii în registrul Uniunii de 2 156 103 762 de unități ale cantității atribuite, față de 2 215 147 885 specificate în Decizia Comisiei din 4 iulie 2023 menționată anterior. Aceste unități ar trebui returnate statelor membre și Regatului Unit (3) în conformitate cu normele prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Decizia (UE) 2015/1339.

(4)

Prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării, astfel încât excedentul Uniunii să fie returnat statelor membre înainte de 9 septembrie 2023, data la care expiră perioada suplimentară pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în temeiul Protocolului de la Kyoto,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa la Decizia (UE) 2023/1409 se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 august 2023.

Pentru Comisie

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepreședinte executiv


(1)  JO L 207, 4.8.2015, p. 1.

(2)  Decizia (UE) 2023/1409 a Comisiei din 4 iulie 2023 prin care administratorului central al registrului Uniunii i se încredințează sarcina de a returna statelor membre și Regatului Unit excedentul Uniunii la sfârșitul celei de a doua perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto (JO L 170, 5.7.2023, p. 100).

(3)  JO C 384 I, 12.11.2019, p. 59.


ANEXĂ

Anexa la Decizia (UE) 2023/1409 se modifică după cum urmează:

State membre și Regatul Unit

Unități ale cantității atribuite excedentare alocate la nivelul Uniunii

Belgia

20 450 588

Bulgaria

126 141 099

Cehia

133 267 103

Danemarca

13 136 942

Germania

195 195 443

Estonia

50 771 706

Irlanda

11 354 436

Grecia

15 894 130

Spania

58 409 926

Franța

99 661 294

Croația

7 182 633

Italia

79 680 094

Cipru

1 568 619

Letonia

40 100 861

Lituania

70 430 898

Luxemburg

2 406 891

Ungaria

107 256 218

Malta

307 434

Țările de Jos

30 412 409

Austria

13 412 151

Polonia

298 687 162

Portugalia

13 296 395

România

490 413 095

Slovenia

3 286 845

Slovacia

75 013 997

Finlanda

8 658 264

Suedia

13 218 840

Regatul Unit

176 488 289

Total

2 156 103 762


Top