EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1665

Komisijas Lēmums (ES) 2023/1665 (2023. gada 28. augusts), ar kuru labo Lēmumu (ES) 2023/1409, ar ko Savienības reģistra centrālo administratoru instruē Kioto protokola otrā saistību perioda beigās atgriezt dalībvalstīm un Apvienotajai Karalistei Savienības pārpalikumu

C/2023/5804

OJ L 213, 30.8.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1665/oj

30.8.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/1


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2023/1665

(2023. gada 28. augusts),

ar kuru labo Lēmumu (ES) 2023/1409, ar ko Savienības reģistra centrālo administratoru instruē Kioto protokola otrā saistību perioda beigās atgriezt dalībvalstīm un Apvienotajai Karalistei Savienības pārpalikumu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (ES) 2015/1339 (2015. gada 13. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola Dohas grozījumu, un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi (1) un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

(1)

Pēc Komisijas Lēmuma (ES) 2023/1409 (2) pieņemšanas Komisija konstatēja kļūdu Savienības neto pārpalikuma aprēķinā.

(2)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir jālabo iepriekš minētais Komisijas lēmums un jāaizstāj tā pielikums attiecībā uz Savienības pārpalikuma kopējo daudzumu un dalībvalstu iedalītajiem Savienības pārpalikuma daudzumiem.

(3)

Pēc ieņēmumu daļas pārskaitīšanas uz Pielāgošanās fondu Savienības reģistrā ir 2 156 103 762 neto noteiktā daudzuma vienību Savienības pārpalikums, nevis 2 215 147 885 daudzuma vienību pārpalikums, kā minēts iepriekš minētajā Komisijas 2023. gada 4. jūlija lēmumā. Šīs vienības saskaņā ar Lēmuma (ES) 2015/1339 4. panta 2. punkta noteikumiem būtu jāatgriež dalībvalstīm un Apvienotajai Karalistei (3).

(4)

Šim lēmumam būtu jāstājas spēkā tā publicēšanas dienā, lai Savienības pārpalikums dalībvalstīm tiktu atgriezts pirms 2023. gada 9. septembra, kas ir diena, kad beidzas Kioto protokolā paredzēto saistību izpildes papildu periods,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Lēmuma (ES) 2023/1409 pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2023. gada 28. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājas izpildvietnieks

Maroš ŠEFČOVIČ


(1)  OV L 207, 4.8.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas Lēmums (ES) 2023/1409 (2023. gada 4. jūlijs), ar ko Savienības reģistra centrālo administratoru instruē Kioto protokola otrā saistību perioda beigās atgriezt dalībvalstīm un Apvienotajai Karalistei Savienības pārpalikumu (OV L 170, 5.7.2023., 100. lpp.).

(3)  OV C 384 I, 12.11.2019., 59. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma (ES) 2023/1409 pielikumu groza šādi:

Dalībvalstis un Apvienotā Karaliste

Iedalītās noteiktā daudzuma vienības, kas veido Savienības pārpalikumu

Beļģija

20 450 588

Bulgārija

126 141 099

Čehija

133 267 103

Dānija

13 136 942

Vācija

195 195 443

Igaunija

50 771 706

Īrija

11 354 436

Grieķija

15 894 130

Spānija

58 409 926

Francija

99 661 294

Horvātija

7 182 633

Itālija

79 680 094

Kipra

1 568 619

Latvija

40 100 861

Lietuva

70 430 898

Luksemburga

2 406 891

Ungārija

107 256 218

Malta

307 434

Nīderlande

30 412 409

Austrija

13 412 151

Polija

298 687 162

Portugāle

13 296 395

Rumānija

490 413 095

Slovēnija

3 286 845

Slovākija

75 013 997

Somija

8 658 264

Zviedrija

13 218 840

Apvienotā Karaliste

176 488 289

Kopā

2 156 103 762


Top