EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1015

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/1015 (2023. gada 23. maijs), ar kuru apstiprina Dānijas dalību PESCO un groza Lēmumu (KĀDP) 2017/2315, ar ko izveido pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO) un nosaka iesaistīto dalībvalstu sarakstu

ST/9101/2023/INIT

OV L 136, 24.5.2023, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1015/oj

24.5.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/73


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2023/1015

(2023. gada 23. maijs),

ar kuru apstiprina Dānijas dalību PESCO un groza Lēmumu (KĀDP) 2017/2315, ar ko izveido pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO) un nosaka iesaistīto dalībvalstu sarakstu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, jo īpaši tā 46. panta 3. punktu,

ņemot vērā Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienoto Protokolu Nr. 10 par pastāvīgu strukturētu sadarbību, kas izveidota ar Līguma par Eiropas Savienību 42. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos atzinumu,

tā kā:

(1)

Līguma par Eiropas Savienību (LES) 46. panta 3. punktā ir noteikts, ka jebkura dalībvalsts, kas vēlas iesaistīties pastāvīgajā strukturētajā sadarbībā (PESCO), par savu nodomu informē Padomi un Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”).

(2)

Dānijā 2022. gada 1. jūnijā notika referendums par to, vai atteikties no atbrīvojuma no dalības ar aizsardzību saistītos Savienības lēmumos un rīcībās, kas tai piešķirts ar Līgumiem pievienotā Protokola Nr. 22 par Dānijas nostāju 5. pantu. Minētajā referendumā balsojumā tika atbalstīta atteikšanās.

(3)

Saskaņā ar Protokola Nr. 22 7. pantu Dānija ar ārlietu ministra 2022. gada 20. jūnija vēstuli informēja pārējās dalībvalstis, ka tā no 2022. gada 1. jūlija vairs nevēlas izmantot minētā protokola 5. pantu.

(4)

Padome un Augstais pārstāvis 2023. gada 23. martā saņēma Dānijas paziņojumu saskaņā ar LES 46. panta 3. punktu par to, ka Dānija ir iecerējusi piedalīties PESCO.

(5)

Dānija savā valsts īstenošanas plānā ir izklāstījusi savu spēju pildīt ciešākās saistības, kas iekļautas Padomes Lēmuma (KĀDP) 2017/2315 (1) pielikumā, un ko iesaistītās dalībvalstis ir uzņēmušās cita pret citu.

(6)

Tā kā vajadzīgie nosacījumi ir izpildīti, Padomei ir lietderīgi pieņemt lēmumu, ar ko apstiprina Dānijas dalību PESCO.

(7)

Attiecīgi būtu jāgroza Lēmums (KĀDP) 2017/2315,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināta Dānijas dalība PESCO.

2. pants

Lēmuma (KĀDP) 2017/2315 2. pantā pēc trešā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

“—

Dānija,”.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2023. gada 23. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2315 (2017. gada 11. decembris), ar ko izveido pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO) un nosaka iesaistīto dalībvalstu sarakstu (OV L 331, 14.12.2017., 57. lpp.).


Top