EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1015

Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/1015 2023 m. gegužės 23 d. kuriuo patvirtinamas Danijos dalyvavimas PESCO ir iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2315, kuriuo nustatomas nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO) ir nustatomas dalyvaujančių valstybių narių sąrašas

ST/9101/2023/INIT

OL L 136, 2023 5 24, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1015/oj

2023 5 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/73


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2023/1015

2023 m. gegužės 23 d.

kuriuo patvirtinamas Danijos dalyvavimas PESCO ir iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2315, kuriuo nustatomas nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO) ir nustatomas dalyvaujančių valstybių narių sąrašas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 46 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą protokolą Nr. 10 dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo, nustatyto Europos Sąjungos sutarties 42 straipsniu,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai nuomonę,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 46 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kiekviena valstybė narė, pageidaujanti dalyvauti nuolatiniame struktūrizuotame bendradarbiavime (PESCO), apie savo ketinimą turi pranešti Tarybai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis);

(2)

2022 m. birželio 1 d. Danijoje buvo surengtas referendumas dėl prie Sutarčių pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 5 straipsnyje nustatytos dalyvavimo Sąjungos sprendimuose ir veiksmuose, kurie yra susiję su gynyba, išimties panaikinimo. Tuo referendumu nutarta pritarti panaikinimui;

(3)

pagal Protokolo Nr. 22 7 straipsnį 2022 m. birželio 20 d. užsienio reikalų ministro laišku Danija pranešė kitoms valstybėms narėms, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. ji nebenori pasinaudoti to Protokolo 5 straipsniu;

(4)

2023 m. kovo 23 d. Taryba ir vyriausiasis įgaliotinis gavo Danijos pranešimą pagal ES sutarties 46 straipsnio 3 dalį, kad Danija ketina dalyvauti PESCO;

(5)

Danija savo nacionaliniame įgyvendinimo plane yra nurodžiusi savo pajėgumą vykdyti didesnius privalomus įsipareigojimus, numatytus Tarybos sprendimo (BUSP) 2017/2315 priede (1), kuriuos tarpusavyje prisiėmė dalyvaujančios valstybės narės;

(6)

todėl, įvykdžius būtinas sąlygas, tikslinga, kad Taryba priimtų sprendimą, kuriuo būtų patvirtintas Danijos dalyvavimas PESCO;

(7)

Sprendimas (BUSP) 2017/2315 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamas Danijos dalyvavimas PESCO.

2 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2017/2315 2 straipsnyje po trečiosios įtraukos įterpiama ši įtrauka:

„—

Danija,“.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2315, kuriuo nustatomas nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO) ir nustatomas dalyvaujančių valstybių narių sąrašas (OL L 331, 2017 12 14, p. 57).


Top