EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:136:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 136, 24 maja 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 136

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 66
24 maja 2023


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/997 z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/17 ustanawiające wykaz zmian niewymagających oceny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/998 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/999 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus thuringiensis subsp. israelensis szczep AM65-52, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1000 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC-91, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1001 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus amyloliquefaciens szczep QST 713, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

23

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1002 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus thuringiensis subsp. aizawai szczep ABTS-1857, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

28

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1003 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

35

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1004 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-11, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

42

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1005 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-12, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

49

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/1006 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na jedenastym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do wniosków dotyczących poprawek do załącznika A do tej konwencji

55

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/1007 z dnia 25 kwietnia 2023 r. dotycząca stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 16. Posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do niektórych zmian artykułów tej konwencji i załączników do niej

57

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/1008 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji z Republiką Ekwadoru dotyczących umowy między Unią Europejską a Republiką Ekwadoru w sprawie wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i organami ekwadorskimi właściwymi do zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

59

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/1009 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji z Wielonarodowym Państwem Boliwia dotyczących umowy między Unią Europejską a Wielonarodowym Państwem Boliwia w sprawie wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i organami boliwijskimi właściwymi do zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

61

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/1010 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji z Federacyjną Republiką Brazylii dotyczących umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i organami brazylijskimi właściwymi do zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

63

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/1011 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji z Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi dotyczących umowy między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i organami meksykańskimi właściwymi do zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

65

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/1012 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji z Republiką Peru dotyczących umowy między Unią Europejską a Republiką Peru w sprawie wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i organami peruwiańskimi właściwymi do zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

67

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/1013 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie odstępstwa od decyzji 2013/471/UE w sprawie przyznawania diet dziennych i zwrotu kosztów podróży członkom Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i ich zastępcom oraz uchylająca decyzję (UE) 2021/1072

69

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/1014 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

72

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1015 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie potwierdzenia uczestnictwa Danii w PESCO i zmiany decyzji (WPZiB) 2017/2315 w sprawie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia listy uczestniczących w niej państw członkowskich

73

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1016 z dnia 22 maja 2023 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin ( 1 )

75

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1017 z dnia 23 maja 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/1729 w odniesieniu do monitorowania Staphylococcus aureus opornego na metycylinę (MRSA) u tuczników (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 3251)  ( 1 )

78

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2023/1018 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zwalczania piractwa internetowego wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo

83

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 4/2023 Komitetu ds. Handlu z dnia 26 kwietnia 2023 r. w odniesieniu do przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego [2023/1019]

95

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top