EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:136:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 136, 2023. gada 24. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 136

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 24. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/997 (2023. gada 23. maijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/17, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/6 izveido tādu izmaiņu sarakstu, kuras nav jānovērtē ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/998 (2023. gada 23. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 atjauno darbīgās vielas Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/999 (2023. gada 23. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 atjauno darbīgās vielas Bacillus thuringiensis subsp. israelensis celma AM65-52 apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1000 (2023. gada 23. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 atjauno darbīgās vielas Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC-91 apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1001 (2023. gada 23. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 atjauno darbīgās vielas Bacillus amyloliquefaciens celma QST 713 apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1002 (2023. gada 23. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 atjauno darbīgās vielas Bacillus thuringiensis subsp. aizawai celma ABTS-1857 apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1003 (2023. gada 23. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 atjauno darbīgās vielas Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

35

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1004 (2023. gada 23. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 atjauno darbīgās vielas Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-11 apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

42

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1005 (2023. gada 23. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 atjauno darbīgās vielas Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki SA-12 apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

49

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1006 (2023. gada 25. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Stokholmas Konvencijas par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem Pušu konferences vienpadsmitajā sanāksmē attiecībā uz priekšlikumiem grozīt minētās Konvencijas A pielikumu

55

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1007 (2023. gada 25. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu sešpadsmitajā Pušu konferences sanāksmē attiecībā uz dažiem grozījumiem minētās konvencijas pantos un pielikumos

57

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1008 (2023. gada 15. maijs), ar ko pilnvaro sākt sarunas ar Ekvadoras Republiku par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ekvadoras Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Ekvadoras iestādēm, kuru kompetencē ir smago noziegumu un terorisma apkarošana

59

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1009 (2023. gada 15. maijs), ar ko pilnvaro sākt sarunas ar Bolīvijas Daudznāciju Valsti par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Bolīvijas Daudznāciju Valsti par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Bolīvijas iestādēm, kuru kompetencē ir smago noziegumu un terorisma apkarošana

61

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1010 (2023. gada 15. maijs), ar ko pilnvaro sākt sarunas ar Brazīlijas Federatīvo Republiku par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Brazīlijas iestādēm, kuru kompetencē ir smago noziegumu un terorisma apkarošana

63

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1011 (2023. gada 15. maijs), ar ko pilnvaro sākt sarunas ar Meksikas Savienotajām Valstīm par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Meksikas Savienotajām Valstīm par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Meksikas iestādēm, kuru kompetencē ir smago noziegumu un terorisma apkarošana

65

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1012 (2023. gada 15. maijs), ar ko pilnvaro sākt sarunas ar Peru Republiku par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Peru Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Peru iestādēm, kuru kompetencē ir smago noziegumu un terorisma apkarošana

67

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1013 (2023. gada 16. maijs) par atkāpi no Lēmuma 2013/471/ES par dienas naudas piešķiršanu un ceļa izdevumu atlīdzināšanu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļiem un to aizstājējiem un ar ko atceļ Lēmumu (ES) 2021/1072

69

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1014 (2023. gada 16. maijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste

72

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/1015 (2023. gada 23. maijs), ar kuru apstiprina Dānijas dalību PESCO un groza Lēmumu (KĀDP) 2017/2315, ar ko izveido pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO) un nosaka iesaistīto dalībvalstu sarakstu

73

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1016 (2023. gada 22. maijs), ar ko groza Lēmumu 2002/994/EK par atsevišķiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas importēti no Ķīnas ( 1 )

75

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1017 (2023. gada 23. maijs), ar ko attiecībā uz meticilīnrezistenta Staphylococcus aureus (MRSA) uzraudzību nobarojamām cūkām groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1729 (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 3251)  ( 1 )

78

 

 

IETEIKUMI

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2023/1018 (2023. gada 4. maijs) par tiešsaistes pirātisma apkarošanu sporta un citos tiešraides pasākumos

83

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Tirdzniecības komitejas lēmums Nr. 4/2023 (2023. gada 26. aprīlis) par tās reglamentu [2023/1019]

95

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top