EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:136:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 136, 2023 m. gegužės 24 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 136

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. gegužės 24d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/997, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/17, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/6 nustatomas rinkodaros leidimo sąlygų keitimų, kurių nereikia vertinti, sąrašas ( 1 )

1

 

*

2023 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/998, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 pratęsiamas veikliosios medžiagos Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

4

 

*

2023 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/999, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 pratęsiamas veikliosios medžiagos Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (padermė AM65-52) patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

11

 

*

2023 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1000, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 pratęsiamas veikliosios medžiagos Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC-91 patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

16

 

*

2023 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1001, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 pratęsiamas veikliosios medžiagos Bacillus amyloliquefaciens (padermė QST 713) patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

23

 

*

2023 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1002, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 pratęsiamas veikliosios medžiagos Bacillus thuringiensis subsp. aizawai (padermė ABTS-1857) patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

28

 

*

2023 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1003, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 pratęsiamas veikliosios medžiagos Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

35

 

*

2023 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1004, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 pratęsiamas veikliosios medžiagos Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (padermė SA-11) patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

42

 

*

2023 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1005, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 pratęsiamas veikliosios medžiagos Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (padermė SA-12) patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

49

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2023 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1006 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi vienuoliktajame Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų šalių konferencijos posėdyje, dėl pasiūlymų iš dalies pakeisti tos konvencijos A priedą

55

 

*

2023 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1007 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės Šalių konferencijos šešioliktajame susitikime, dėl tos konvencijos straipsnių ir priedų tam tikrų dalinių pakeitimų

57

 

*

2023 m. gegužės 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1008, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Ekvadoro Respublika dėl Europos Sąjungos ir Ekvadoro Respublikos susitarimo dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Ekvadoro kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimis

59

 

*

2023 m. gegužės 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1009, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Bolivijos Daugiataute Valstybe dėl Europos Sąjungos ir Bolivijos Daugiatautės Valstybės susitarimo dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Bolivijos kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimis

61

 

*

2023 m. gegužės 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1010, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Brazilijos Federacine Respublika dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Brazilijos kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimis

63

 

*

2023 m. gegužės 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1011, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Meksikos Jungtinėmis Valstijomis dėl Europos Sąjungos ir Meksikos Jungtinių Valstijų susitarimo dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Meksikos kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimis

65

 

*

2023 m. gegužės 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1012, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Peru Respublika dėl Europos Sąjungos ir Peru Respublikos susitarimo dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Peru kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimis

67

 

*

2023 m. gegužės 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1013 dėl nukrypimo nuo Sprendimo 2013/471/ES dėl dienpinigių išmokėjimo ir kelionės išlaidų kompensavimo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariams ir pakaitiniams nariams, kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2021/1072

69

 

*

2023 m. gegužės 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1014, kuriuo skiriama Ispanijos Karalystės pasiūlyta Regionų komiteto pakaitinė narė

72

 

*

2023 m. gegužės 23 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/1015, kuriuo patvirtinamas Danijos dalyvavimas PESCO ir iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2315, kuriuo nustatomas nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO) ir nustatomas dalyvaujančių valstybių narių sąrašas

73

 

*

2023 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/1016, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2002/994/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikomų iš Kinijos importuojamiems gyvūninės kilmės produktams ( 1 )

75

 

*

2023 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/1017, kuriuo dėl meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) paplitimo penimų kiaulių populiacijoje stebėjimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1729 (pranešta dokumentu Nr. C(2023) 3251)  ( 1 )

78

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2023 m. gegužės 4 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2023/1018 dėl kovos su sporto ir kitų renginių tiesioginės transliacijos piratavimu internete

83

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2023 m. balandžio 26 d. Prekybos komiteto sprendimas Nr. 4/2023 dėl jo darbo tvarkos taisyklių [2023/1019]

95

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top