EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1015

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1015 ze dne 23. května 2023, kterým se potvrzuje účast Dánska na stálé strukturované spolupráci a mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2315, kterým se zřizuje stálá strukturovaná spolupráce a stanoví seznam zúčastněných členských států

ST/9101/2023/INIT

Úř. věst. L 136, 24.5.2023, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1015/oj

24.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/73


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/1015

ze dne 23. května 2023,

kterým se potvrzuje účast Dánska na stálé strukturované spolupráci a mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2315, kterým se zřizuje stálá strukturovaná spolupráce a stanoví seznam zúčastněných členských států

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 46 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Protokol č. 10 o stálé strukturované spolupráci stanovené článkem 42 Smlouvy o Evropské unii, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

s ohledem na stanovisko vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 46 odst. 3 Smlouvy o EU každý členský stát, který si přeje účastnit se stálé strukturované spolupráce (PESCO), oznámí svůj záměr Radě a vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

(2)

Dne 1. června 2022 se v Dánsku konalo referendum o zrušení výjimky z účasti Dánska na rozhodnutích a činnostech, které mají vliv na obranu, stanovené v článku 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvám. V tomto referendu bylo odhlasováno zrušení výjimky.

(3)

V souladu s článkem 7 protokolu č. 22 Dánsko dopisem svého ministra zahraničních věcí ze dne 20. června 2022 oznámilo ostatním členským státům, že si od 1. července 2022 nepřeje nadále využívat článek 5 protokolu.

(4)

Dne 23. března 2023 bylo Radě a vysokému představiteli doručeno oznámení Dánska v souladu s čl. 46 odst. 3 Smlouvy o EU, že Dánsko má v úmyslu účastnit se PESCO.

(5)

Dánsko zakotvilo do svého vnitrostátního prováděcího plánu svou schopnost plnit přísnější závazky obsažené v příloze rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315 (1), jež členské státy vůči sobě navzájem přijaly.

(6)

Jelikož byly splněny nezbytné podmínky, je vhodné, aby Rada přijala rozhodnutí, kterým se potvrzuje účast Dánska na PESCO.

(7)

Rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Potvrzuje se účast Dánska na stálé strukturované spolupráci (PESCO).

Článek 2

V článku 2 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 se za třetí odrážku vkládá nová odrážka, která zní:

„—

Dánsko,“

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 23. května 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315 ze dne 11. prosince 2017, kterým se zřizuje stálá strukturovaná spolupráce a stanoví seznam zúčastněných členských států (Úř. věst. L 331, 14.12.2017, s. 57).


Top