EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:136:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 136, 24. maj 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 136

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
24. maj 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/997 af 23. maj 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/17 om oprettelse af en liste over variationer, der ikke kræver vurdering, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/998 af 23. maj 2023 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/999 af 23. maj 2023 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet Bacillus thuringiensis subsp. israelensis stamme AM65-52, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1000 af 23. maj 2023 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai -GC-91, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1001 af 23. maj 2023 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme QST 713, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1002 af 23. maj 2023 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stamme ABTS-1857, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1003 af 23. maj 2023 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

35

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1004 af 23. maj 2023 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-11, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1005 af 23. maj 2023 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-12, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

49

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1006 af 25. april 2023 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det ellevte møde i partskonferencen under Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår forslagene om ændring af bilag A til nævnte konvention

55

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1007 af 25. april 2023 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 16. møde i partskonferencen under Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse heraf for så vidt angår visse ændringer af konventionens artikler og bilag

57

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1008 af 15. maj 2023 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Republikken Ecuador om en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Ecuador om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de ecuadorianske kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

59

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1009 af 15. maj 2023 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Den Flernationale Stat Bolivia om en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Flernationale Stat Bolivia om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de bolivianske kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

61

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1010 af 15. maj 2023 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Den Føderative Republik Brasilien om en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de brasilianske kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

63

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1011 af 15. maj 2023 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med De Forenede Mexicanske Stater om en aftale mellem Den Europæiske Union og De Forenede Mexicanske Stater om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de mexicanske kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

65

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1012 af 15. maj 2023 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Republikken Peru om en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de peruvianske kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

67

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1013 af 16. maj 2023 om fravigelse af afgørelse 2013/471/EU om ydelse af dagpenge og om godtgørelse af rejseudgifter til medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og deres suppleanter, og om ophævelse af afgørelse (EU) 2021/1072

69

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1014 af 16. maj 2023 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Spanien

72

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/1015 af 23. maj 2023 om bekræftelse af Danmarks deltagelse i PESCO og om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2315 om etablering af et permanent struktureret samarbejde (PESCO) og fastlæggelse af listen over deltagende medlemsstater

73

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1016 af 22. maj 2023 om ændring af beslutning 2002/994/EF om beskyttelsesforanstaltninger vedrørende animalske produkter importeret fra Kina ( 1 )

75

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1017 af 23. maj 2023 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1729 for så vidt angår overvågning af methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) i slagtesvin (meddelt under nummer C(2023) 3251)  ( 1 )

78

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2023/1018 af 4. maj 2023 om bekæmpelse af onlinepiratkopiering af sportsbegivenheder og andre direkte begivenheder

83

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Handelsudvalgets afgørelse nr. 4/2023 af 26. april 2023 om dets forretningsorden [2023/1019]

95

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top