EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:136:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 136, 24. května 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 136

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 66
24. května 2023


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/997 ze dne 23. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/17 o stanovení seznamu změn, které nevyžadují posouzení, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/998 ze dne 23. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

4

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/999 ze dne 23. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. israelensis kmen AM65-52 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1000 ze dne 23. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. aizawai-GC-91 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1001 ze dne 23. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus amyloliquefaciens kmen QST 713 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

23

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1002 ze dne 23. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmen ABTS-1857 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

28

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1003 ze dne 23. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

35

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1004 ze dne 23. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-11 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

42

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1005 ze dne 23. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-12 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

49

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/1006 ze dne 25. dubna 2023 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na jedenáctém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o návrhy změny přílohy A uvedené úmluvy

55

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/1007 ze dne 25. dubna 2023 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na šestnáctém zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, pokud jde o některé změny článků a příloh této úmluvy

57

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/1008 ze dne 15. května 2023 o zmocnění k zahájení jednání s Ekvádorskou republikou o dohodě mezi Evropskou unií a Ekvádorskou republikou o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a ekvádorskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu

59

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/1009 ze dne 15. května 2023 o zmocnění k zahájení jednání s Mnohonárodním státem Bolívie o dohodě mezi Evropskou unií a Mnohonárodním státem Bolívie o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a bolivijskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu

61

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/1010 ze dne 15. května 2023 o zmocnění k zahájení jednání s Brazilskou federativní republikou o dohodě mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a brazilskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu

63

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/1011 ze dne 15. května 2023 o zmocnění k zahájení jednání se Spojenými státy mexickými o dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy mexickými o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a mexickými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu

65

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/1012 ze dne 15. května 2023 o zmocnění k zahájení jednání s Peruánskou republikou o dohodě mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a peruánskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu

67

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/1013 ze dne 16. května 2023, kterým se stanoví odchylka od rozhodnutí 2013/471/EU o poskytování denních příspěvků a náhrad cestovních výdajů členům Evropského hospodářského a sociálního výboru a jejich náhradníkům a kterým se zrušuje rozhodnutí (EU) 2021/1072

69

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/1014 ze dne 16. května 2023 o jmenování jedné náhradnice Výboru regionů, navržené Španělským královstvím

72

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1015 ze dne 23. května 2023, kterým se potvrzuje účast Dánska na stálé strukturované spolupráci a mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2315, kterým se zřizuje stálá strukturovaná spolupráce a stanoví seznam zúčastněných členských států

73

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1016 ze dne 22. května 2023, kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny ( 1 )

75

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1017 ze dne 23. května 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/1729, pokud jde o sledování bakterie Staphylococcus aureus rezistentní na methicilin (MRSA) u prasat na výkrm (oznámeno pod číslem C(2023) 3251)  ( 1 )

78

 

 

DOPORUČENÍ

 

*

Doporučení Komise (EU) 2023/1018 ze dne 4. května 2023 k boji proti internetovému pirátství v oblasti sportovních akcí a jiných živých akcí

83

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí Výboru pro obchod č. 4/2023 ze dne 26. dubna 2023 o jeho jednacím řádu [2023/1019]

95

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top