EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:136:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 136, 24. mai 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 136

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
24. mai 2023


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/997, 23. mai 2023, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/17, millega kehtestatakse selliste muudatuste loetelu, mis ei vaja hindamist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/6 ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/998, 23. mai 2023, millega pikendatakse toimeaine Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (tüvi ABTS-351) heakskiidu kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 1 )

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/999, 23. mai 2023, millega pikendatakse toimeaine Bacillus thuringiensis subsp. israelensis’e (tüvi AM65-52) heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 1 )

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1000, 23. mai 2023, millega pikendatakse toimeaine Bacillus thuringiensis subsp. aizawai-GC-91 heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 1 )

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1001, 23. mai 2023, millega pikendatakse toimeaine Bacillus amyloliquefaciens’i (tüvi QST 713) heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 1 )

23

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1002, 23. mai 2023, millega pikendatakse toimeaine Bacillus thuringiensis subsp. aizawai (tüvi ABTS-1857) heakskiidu kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 1 )

28

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1003, 23. mai 2023, millega pikendatakse toimeaine Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 1 )

35

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1004, 23. mai 2023, millega pikendatakse toimeaine Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-11 heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 1 )

42

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1005, 23. mai 2023, millega pikendatakse toimeaine Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-12 heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 1 )

49

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1006, 25. aprill 2023, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni osaliste konverentsi 11. istungil võetav seisukoht seoses kõnealuse konventsiooni A lisa muutmise ettepanekutega

55

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1007, 25. aprill 2023, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ohtlike jäätmete üle piiri viimise ja kõrvaldamise kontrolli käsitleva Baseli konventsiooni osaliste konverentsi 16. istungil seoses kõnealuse konventsiooni artiklite ja lisade teatavate muudatustega

57

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1008, 15. mai 2023, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Ecuadori Vabariigiga Euroopa Liidu ja Ecuadori Vabariigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Ecuadori ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga

59

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1009, 15. mai 2023, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Boliivia Paljurahvuselise Riigiga Euroopa Liidu ja Boliivia Paljurahvuselise Riigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Boliivia ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga

61

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1010, 15. mai 2023, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Brasiilia Liitvabariigiga Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Brasiilia ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga

63

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1011, 15. mai 2023, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Mehhiko Ühendriikidega Euroopa Liidu ja Mehhiko Ühendriikide vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Mehhiko ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga

65

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1012, 15. mai 2023, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Peruu Vabariigiga Euroopa Liidu ja Peruu Vabariigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Peruu ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga

67

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1013, 16. mai 2023, mis käsitleb erandit otsusest 2013/471/EL (mis käsitleb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetele ja nende asendusliikmetele päevaraha andmist ning sõidukulude hüvitamist) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2021/1072

69

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1014, 16. mai 2023, millega nimetatakse ametisse Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige

72

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/1015, 23. mai 2023, millega kinnitatakse Taani osalemine alalises struktureeritud koostöös ja muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2315, millega luuakse alaline struktureeritud koostöö ning määratakse kindlaks selles osalevate liikmesriikide nimekiri

73

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1016, 22. mai 2023, millega muudetakse otsust 2002/994/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid teatavate Hiinast pärit loomsete saaduste suhtes ( 1 )

75

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1017, 23. mai 2023, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2020/1729 metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus’e seire osas nuumsigadel (teatavaks tehtud numbri C(2023) 3251 all)  ( 1 )

78

 

 

SOOVITUSED

 

*

Komisjoni soovitus (EL) 2023/1018, 4. mai 2023, spordi- ja muude ürituste otseülekannete internetipiraatluse vastase võitluse kohta

83

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Kaubanduskomitee otsus nr 4/2023, 26. aprill 2023, mis käsitleb selle töökorda [2023/1019]

95

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top