EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2057

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/2057 оd 24. studenoga 2021. o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Republika Singapur s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

C/2021/8631

OJ L 420, 25.11.2021, p. 129–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2057/oj

25.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 420/129


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/2057

оd 24. studenoga 2021.

o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Republika Singapur s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2021/953 utvrđuje se okvir za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 („EU digitalna COVID potvrda”) u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava nositeljâ na slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19. Njome se doprinosi i olakšavanju postupnog ukidanja ograničenja slobodnog kretanja koja su države članice uvele u skladu s pravom Unije kako bi se ograničilo širenje virusa SARS-CoV-2, na koordinirani način.

(2)

Uredbom (EU) 2021/953 omogućuje se prihvaćanje COVID-19 potvrda koje treće zemlje izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji ako Komisija smatra da su te COVID-19 potvrde izdane u skladu sa standardima koji se smatraju jednakovrijednima onima utvrđenima u skladu s tom uredbom. Nadalje, u skladu s Uredbom (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća (2) države članice moraju primjenjivati pravila utvrđena u Uredbi (EU) 2021/953 na državljane trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te uredbe, ali koji se zakonito nalaze ili borave na njihovu državnom području i koji imaju pravo putovati u druge države članice u skladu s pravom Unije. Stoga bi se svi zaključci o jednakovrijednosti iz ove Odluke trebali primjenjivati na COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje Republika Singapur izdaje građanima Unije i članovima njihovih obitelji. Slično tome, na temelju Uredbe (EU) 2021/954 ti bi se zaključci o jednakovrijednosti trebali primjenjivati i na COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje Republika Singapur izdaje državljanima trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica pod uvjetima utvrđenima u toj uredbi.

(3)

Republika Singapur je 26. srpnja 2021. Komisiji dostavila detaljne informacije o izdavanju interoperabilnih COVID-19 potvrda o cijepljenju i testiranju u sustavu „HealthCerts”. Republika Singapur obavijestila je Komisiju da smatra da se njezine COVID-19 potvrde izdaju u skladu sa standardom i tehnološkim sustavom koji su interoperabilni s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, čime se omogućuje provjera vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. U tom je pogledu Republika Singapur obavijestila Komisiju da COVID-19 potvrde koje izdaje Republika Singapur u sustavu „HealthCerts” sadržavaju podatke iz Priloga Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Republika Singapur obavijestila je Komisiju i da prihvaća potvrde o cijepljenju i testiranju koje su izdale države članice i zemlje EGP-a u skladu s Uredbom (EU) 2021/953. Nadalje, Republika Singapur obavijestila je Komisiju da će nositelje EU digitalnih COVID potvrda o testiranju i cijepljenju tretirati jednako kao i nositelje potvrda o testiranju i cijepljenju koje izdaje Republika Singapur. Konkretno, Republika Singapur potvrdila je da će se EU digitalne COVID potvrde prihvaćati kao valjan dokaz o negativnom testiranju putnika prije polaska. Republika Singapur navela je da će se, nakon donošenja ove Odluke, na nositelje EU digitalnih COVID potvrda o cijepljenju u Singapuru 30 dana bez dodatnih potvrda o cijepljenju moći primjenjivati mjere sigurnosnog upravljanja utemeljene na cijepljenju.

(5)

Konkretno, Republika Singapur obavijestila je Komisiju da priznaje sva cjepiva koja su prošla postupak za uvrštavanje na popis za upotrebu u izvanrednim okolnostima Svjetske zdravstvene organizacije i cjepiva odobrena u okviru singapurskog Posebnog sustava pristupa medicinskim proizvodima u slučaju pandemije (Pandemic Special Access Route, PSAR). Singapur će prihvaćati i cjepiva odobrena u okviru PSAR-a. Republika Singapur obavijestila je Komisiju da prihvaća potvrde o testiranju kao dokaz o statusu infekcije putnika, ali to trenutačno ne znači ukidanje ograničenja u vezi s putovanjima. O tim ukidanjima odlučuje se u okviru singapurskih graničnih zdravstvenih politika. Nadalje, Singapur trenutačno ne primjenjuje ublažene granične zahtjeve za putnike koji su preboljeli COVID-19.

(6)

Komisija je 30. rujna 2021. na zahtjev Republike Singapura provela tehničke testove kojima se pokazalo da Republika Singapur izdaje COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju u sustavu „HealthCerts”, koji je interoperabilan s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953 te omogućuje provjeru vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. Komisija je potvrdila i da COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje izdaje Republika Singapur u sustavu „HealthCerts” sadržavaju potrebne podatke.

(7)

Nadalje, Republika Singapur obavijestila je Komisiju da će izdavati interoperabilne potvrde o cijepljenju za cjepiva protiv bolesti COVID-19. Ta cjepiva trenutačno uključuju Comirnaty i Spikevax.

(8)

Republika Singapur obavijestila je Komisiju i da će izdavati interoperabilne potvrde o testiranju samo za testove koji se temelje na umnažanju nukleinske kiseline i za brze antigenske testove navedene na zajedničkom i ažuriranom popisu brzih antigenskih testova za COVID-19 koji je odobrio Odbor za zdravstvenu sigurnost osnovan člankom 17. Odluke br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3), na temelju Preporuke Vijeća od 21. siječnja 2021. (4).

(9)

Osim toga, Republika Singapur obavijestila je Komisiju da ne izdaje interoperabilne potvrde o preboljenju.

(10)

Republika Singapur nadalje je obavijestila Komisiju da se pri provjeri potvrda u Singapuru osobni podaci koji su u njima navedeni obrađuju samo kako bi se provjerio i potvrdio status nositelja u pogledu cijepljenja, rezultata testiranja ili preboljenja te se nakon toga ne čuvaju.

(11)

Stoga su ispunjeni elementi potrebni za utvrđivanje da se COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje izdaje Republika Singapur u sustavu „HealthCerts” smatraju jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(12)

Prema tome, COVID-19 potvrde koje izdaje Republika Singapur u sustavu „HealthCerts” trebalo bi prihvatiti pod uvjetima iz članka 5. stavka 5. i članka 6. stavka 5. Uredbe (EU) 2021/953.

(13)

Kako bi ova Odluka bila operativna, Republika Singapur trebala bi biti povezana s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

(14)

Kako bi zaštitila interese Unije, posebno u području javnog zdravlja, Komisija može iskoristiti svoje ovlasti suspenzije ili ukidanja ove Odluke ako uvjeti iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/953 više nisu ispunjeni.

(15)

Kako bi se Republiku Singapur što prije povezalo s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

(16)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog na temelju članka 14. Uredbe (EU) 2021/953,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Potvrde o cijepljenju i testiranju bolesti COVID-19 koje izdaje Republiku Singapur u sustavu „HealthCerts” u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije smatraju se jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 2.

Republika Singapur povezana je s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. studenoga 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 211, 15.6.2021., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (SL L 211, 15.6.2021., str. 24.).

(3)  Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

(4)  Preporuka Vijeća od 21. siječnja 2021. o zajedničkom okviru za upotrebu i validaciju brzih antigenskih testova i uzajamno priznavanje rezultata testova na COVID-19 u EU-u (SL C 24, 22.1.2021., str. 1.).


Top