EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2057

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/2057 оd 24. studenoga 2021. o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Republika Singapur s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

C/2021/8631

SL L 420, 25.11.2021, p. 129–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2057/oj

25.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 420/129


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/2057

оd 24. studenoga 2021.

o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Republika Singapur s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2021/953 utvrđuje se okvir za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 („EU digitalna COVID potvrda”) u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava nositeljâ na slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19. Njome se doprinosi i olakšavanju postupnog ukidanja ograničenja slobodnog kretanja koja su države članice uvele u skladu s pravom Unije kako bi se ograničilo širenje virusa SARS-CoV-2, na koordinirani način.

(2)

Uredbom (EU) 2021/953 omogućuje se prihvaćanje COVID-19 potvrda koje treće zemlje izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji ako Komisija smatra da su te COVID-19 potvrde izdane u skladu sa standardima koji se smatraju jednakovrijednima onima utvrđenima u skladu s tom uredbom. Nadalje, u skladu s Uredbom (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća (2) države članice moraju primjenjivati pravila utvrđena u Uredbi (EU) 2021/953 na državljane trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te uredbe, ali koji se zakonito nalaze ili borave na njihovu državnom području i koji imaju pravo putovati u druge države članice u skladu s pravom Unije. Stoga bi se svi zaključci o jednakovrijednosti iz ove Odluke trebali primjenjivati na COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje Republika Singapur izdaje građanima Unije i članovima njihovih obitelji. Slično tome, na temelju Uredbe (EU) 2021/954 ti bi se zaključci o jednakovrijednosti trebali primjenjivati i na COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje Republika Singapur izdaje državljanima trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica pod uvjetima utvrđenima u toj uredbi.

(3)

Republika Singapur je 26. srpnja 2021. Komisiji dostavila detaljne informacije o izdavanju interoperabilnih COVID-19 potvrda o cijepljenju i testiranju u sustavu „HealthCerts”. Republika Singapur obavijestila je Komisiju da smatra da se njezine COVID-19 potvrde izdaju u skladu sa standardom i tehnološkim sustavom koji su interoperabilni s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, čime se omogućuje provjera vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. U tom je pogledu Republika Singapur obavijestila Komisiju da COVID-19 potvrde koje izdaje Republika Singapur u sustavu „HealthCerts” sadržavaju podatke iz Priloga Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Republika Singapur obavijestila je Komisiju i da prihvaća potvrde o cijepljenju i testiranju koje su izdale države članice i zemlje EGP-a u skladu s Uredbom (EU) 2021/953. Nadalje, Republika Singapur obavijestila je Komisiju da će nositelje EU digitalnih COVID potvrda o testiranju i cijepljenju tretirati jednako kao i nositelje potvrda o testiranju i cijepljenju koje izdaje Republika Singapur. Konkretno, Republika Singapur potvrdila je da će se EU digitalne COVID potvrde prihvaćati kao valjan dokaz o negativnom testiranju putnika prije polaska. Republika Singapur navela je da će se, nakon donošenja ove Odluke, na nositelje EU digitalnih COVID potvrda o cijepljenju u Singapuru 30 dana bez dodatnih potvrda o cijepljenju moći primjenjivati mjere sigurnosnog upravljanja utemeljene na cijepljenju.

(5)

Konkretno, Republika Singapur obavijestila je Komisiju da priznaje sva cjepiva koja su prošla postupak za uvrštavanje na popis za upotrebu u izvanrednim okolnostima Svjetske zdravstvene organizacije i cjepiva odobrena u okviru singapurskog Posebnog sustava pristupa medicinskim proizvodima u slučaju pandemije (Pandemic Special Access Route, PSAR). Singapur će prihvaćati i cjepiva odobrena u okviru PSAR-a. Republika Singapur obavijestila je Komisiju da prihvaća potvrde o testiranju kao dokaz o statusu infekcije putnika, ali to trenutačno ne znači ukidanje ograničenja u vezi s putovanjima. O tim ukidanjima odlučuje se u okviru singapurskih graničnih zdravstvenih politika. Nadalje, Singapur trenutačno ne primjenjuje ublažene granične zahtjeve za putnike koji su preboljeli COVID-19.

(6)

Komisija je 30. rujna 2021. na zahtjev Republike Singapura provela tehničke testove kojima se pokazalo da Republika Singapur izdaje COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju u sustavu „HealthCerts”, koji je interoperabilan s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953 te omogućuje provjeru vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. Komisija je potvrdila i da COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje izdaje Republika Singapur u sustavu „HealthCerts” sadržavaju potrebne podatke.

(7)

Nadalje, Republika Singapur obavijestila je Komisiju da će izdavati interoperabilne potvrde o cijepljenju za cjepiva protiv bolesti COVID-19. Ta cjepiva trenutačno uključuju Comirnaty i Spikevax.

(8)

Republika Singapur obavijestila je Komisiju i da će izdavati interoperabilne potvrde o testiranju samo za testove koji se temelje na umnažanju nukleinske kiseline i za brze antigenske testove navedene na zajedničkom i ažuriranom popisu brzih antigenskih testova za COVID-19 koji je odobrio Odbor za zdravstvenu sigurnost osnovan člankom 17. Odluke br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3), na temelju Preporuke Vijeća od 21. siječnja 2021. (4).

(9)

Osim toga, Republika Singapur obavijestila je Komisiju da ne izdaje interoperabilne potvrde o preboljenju.

(10)

Republika Singapur nadalje je obavijestila Komisiju da se pri provjeri potvrda u Singapuru osobni podaci koji su u njima navedeni obrađuju samo kako bi se provjerio i potvrdio status nositelja u pogledu cijepljenja, rezultata testiranja ili preboljenja te se nakon toga ne čuvaju.

(11)

Stoga su ispunjeni elementi potrebni za utvrđivanje da se COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje izdaje Republika Singapur u sustavu „HealthCerts” smatraju jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(12)

Prema tome, COVID-19 potvrde koje izdaje Republika Singapur u sustavu „HealthCerts” trebalo bi prihvatiti pod uvjetima iz članka 5. stavka 5. i članka 6. stavka 5. Uredbe (EU) 2021/953.

(13)

Kako bi ova Odluka bila operativna, Republika Singapur trebala bi biti povezana s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

(14)

Kako bi zaštitila interese Unije, posebno u području javnog zdravlja, Komisija može iskoristiti svoje ovlasti suspenzije ili ukidanja ove Odluke ako uvjeti iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/953 više nisu ispunjeni.

(15)

Kako bi se Republiku Singapur što prije povezalo s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

(16)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog na temelju članka 14. Uredbe (EU) 2021/953,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Potvrde o cijepljenju i testiranju bolesti COVID-19 koje izdaje Republiku Singapur u sustavu „HealthCerts” u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije smatraju se jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 2.

Republika Singapur povezana je s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. studenoga 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 211, 15.6.2021., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (SL L 211, 15.6.2021., str. 24.).

(3)  Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

(4)  Preporuka Vijeća od 21. siječnja 2021. o zajedničkom okviru za upotrebu i validaciju brzih antigenskih testova i uzajamno priznavanje rezultata testova na COVID-19 u EU-u (SL C 24, 22.1.2021., str. 1.).


Top