EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:420:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 420, 25 listopada 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 420

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
25 listopada 2021


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2048 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2049 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej cypermetryna jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2050 z dnia 24 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus velezensis CECT 5940 jako dodatku paszowego dla indyków rzeźnych, indyków odchowywanych w celach hodowlanych, podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego i drobiu odchowywanego w celach hodowlanych oraz ptaków ozdobnych (z wyjątkiem do celów reprodukcji) (posiadacz zezwolenia: Evonik Operations GmbH) ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2051 z dnia 24 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 i Bacillus velezensis NRRL B-50104 jako dodatku paszowego dla indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia: przedsiębiorstwo Danisco Animal Nutrition reprezentowane przez Genencor International B.V.) ( 1 )

19

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2052 z dnia 24 listopada 2021 r. określające informacje techniczne odnoszące się do zbiorów danych badania reprezentacyjnego w dziedzinie „dochody i warunki życia” dotyczących „Rynku pracy i mieszkalnictwa”, „Międzypokoleniowego dziedziczenia korzystnych i niekorzystnych sytuacji życiowych”, „Trudności mieszkaniowych” oraz tematu ad hoc na 2023 r. – „Efektywność energetyczna gospodarstw domowych”, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 ( 1 )

23

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/2053 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora produkcji wyrobów metalowych gotowych do celów rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 )

55

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/2054 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, wskaźników efektywności środowiskowej i kryteriów doskonałości dla sektora usług telekomunikacyjnych i usług w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 ( 1 )

87

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2055 z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/182 w celu określenia podziału zasobów REACT-EU między poszczególne państwa członkowskie na rok 2022 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 8271)

123

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2056 z dnia 24 listopada 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Togijską z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 ( 1 )

126

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2057 z dnia 24 listopada 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Singapuru z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 ( 1 )

129

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top