EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2057

A Bizottság (EU) 2021/2057 végrehajtási határozata (2021. november 24.) a Szingapúri Köztársaság által kiállított Covid19-igazolványoknak az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kiállított igazolványokkal való egyenértékűségének az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog előmozdítása céljából történő megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/8631

OJ L 420, 25.11.2021, p. 129–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2057/oj

2021.11.25.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 420/129


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2057 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2021. november 24.)

a Szingapúri Köztársaság által kiállított Covid19-igazolványoknak az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kiállított igazolványokkal való egyenértékűségének az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog előmozdítása céljából történő megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2021/953 rendelet meghatározza az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (a továbbiakban: uniós digitális Covid-igazolvány) kiállítására, ellenőrzésére és elfogadására vonatkozó keretet azzal a céllal, hogy megkönnyítse a birtokosai számára a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását a Covid19-világjárvány idején. Hozzájárul továbbá a szabad mozgásra vonatkozó, a SARS-CoV-2 terjedésének korlátozása érdekében az uniós joggal összhangban a tagállamok által bevezetett korlátozások fokozatos és koordinált módon történő feloldásának megkönnyítéséhez.

(2)

Az (EU) 2021/953 rendelet lehetővé teszi a harmadik országok által uniós polgárok és családtagjaik számára kiállított Covid19-igazolványok elfogadását, amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy az említett Covid19-igazolványokat olyan szabványoknak megfelelően állították ki, amelyeket az említett rendelet alapján megállapítottakkal egyenértékűnek kell tekinteni. Ezen túlmenően az (EU) 2021/954 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) összhangban a tagállamoknak alkalmazniuk kell az (EU) 2021/953 rendeletben meghatározott szabályokat azokra a harmadik országbeli állampolgárokra, akik nem tartoznak az említett rendelet hatálya alá, de jogszerűen tartózkodnak vagy rendelkeznek lakóhellyel a területükön, és az uniós joggal összhangban jogosultak más tagállamokba utazni. Ezért az e határozatban szereplő egyenértékűségi megállapításokat alkalmazni kell a Szingapúri Köztársaság által uniós polgárok és családtagjaik számára kiállított, Covid19-oltásra és tesztre vonatkozó igazolványokra. Ehhez hasonlóan az (EU) 2021/954 rendelet alapján ezeket az egyenértékűségi megállapításokat alkalmazni kell a Szingapúri Köztársaság által a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó vagy lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára az említett rendeletben meghatározott feltételek értelmében kiállított, Covid19-oltásra és tesztre vonatkozó igazolványokra is.

(3)

A Szingapúri Köztársaság 2021. július 26-án részletes tájékoztatást nyújtott a Bizottságnak a „HealthCerts” rendszer szerinti interoperábilis, Covid19-oltásra és tesztre vonatkozó igazolványok kiállításáról. A Szingapúri Köztársaság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy úgy véli, hogy a Covid19-igazolványait olyan szabványnak és technológiai rendszernek megfelelően állítják ki, amely interoperábilis az (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszerrel, és amely lehetővé teszi az igazolványok hitelességének, érvényességének és sértetlenségének ellenőrzését. E tekintetben a Szingapúri Köztársaság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Szingapúri Köztársaság által a „HealthCerts” rendszerrel összhangban kiállított Covid19-igazolványok tartalmazzák az (EU) 2021/953 rendelet mellékletében szereplő adatokat.

(4)

A Szingapúri Köztársaság továbbá arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy elfogadja a tagállamok és az EGT-országok által az (EU) 2021/953 rendelettel összhangban kiállított, oltásra és tesztre vonatkozó igazolványokat. Ezenkívül a Szingapúri Köztársaság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az oltásra és tesztre vonatkozó uniós digitális Covid-igazolványok birtokosait a Szingapúri Köztársaság által kiállított teszt- és oltási igazolványok birtokosaival azonos bánásmódban fogja részesíteni. A Szingapúri Köztársaság megerősítette, hogy az uniós digitális Covid-igazolványban szereplő teszteredményt elfogadják az utazók indulás előtti negatív tesztjének érvényes bizonyítékaként. A Szingapúri Köztársaság jelezte, hogy e határozat elfogadását követően az oltásra vonatkozó uniós digitális Covid-igazolványok birtokosaira 30 napig az oltottakra vonatkozó differenciált biztonsági intézkedések vonatkoznak Szingapúrban, anélkül, hogy bármilyen további oltási bizonyítványt kellene bemutatniuk.

(5)

A Szingapúri Köztársaság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy valamennyi olyan oltóanyagot elismeri, amely szerepel az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján, vagy amelyet a szingapúri járványügyi különleges hozzáférési útvonal (PSAR) keretében engedélyeztek. Szingapúr elfogadja a PSAR által engedélyezett oltóanyagokat is. A tesztek tekintetében a Szingapúri Köztársaság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy elfogadja a tesztigazolványokat az utazók fertőzöttségi állapotának vagy fertőzéstől mentes állapotának bizonyítékaként, ez azonban jelenleg nem mentesíti az érintett személyeket az utazási korlátozások alól. Az említett mentességek Szingapúr határokon alkalmazott egészségügyi intézkedéseinek részét képezik. Továbbá Szingapúr jelenleg nem alkalmaz enyhébb határátlépési követelményeket a gyógyult utazók esetében.

(6)

A Szingapúri Köztársaság kérésére a Bizottság 2021. szeptember 30-án technikai teszteket végzett, amelyek igazolták, hogy a Szingapúri Köztársaság a Covid19-oltásra és tesztre vonatkozó igazolványokat a „HealthCerts” rendszerrel összhangban állítja ki, amely interoperábilis az (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszerrel, és lehetővé teszi azok hitelességének, érvényességének és sértetlenségének ellenőrzését. A Bizottság továbbá megerősítette, hogy a Szingapúri Köztársaság által a „HealthCerts” rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra és tesztre vonatkozó igazolványok tartalmazzák a szükséges adatokat.

(7)

Ezenfelül a Szingapúri Köztársaság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy interoperábilis oltási igazolványokat fog kiállítani egyes Covid19-oltóanyagokra vonatkozóan. Jelenleg a következő oltóanyagok tartoznak ide: Comirnaty és Spikevax.

(8)

A Szingapúri Köztársaság továbbá arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2021. január 21-i tanácsi ajánlás (3) alapján csak az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (4) 17. cikkével létrehozott Egészségügyi Biztonsági Bizottság által jóváhagyott, a Covid19 antigén gyorstesztek közös és frissített jegyzékében felsorolt nukleinsav-amplifikációs tesztekre és antigén gyorstesztekre vonatkozóan fog interoperábilis tesztigazolványokat kiállítani.

(9)

Ezenkívül a Szingapúri Köztársaság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy interoperábilis gyógyultsági igazolványokat nem állít ki.

(10)

A Szingapúri Köztársaság arról is tájékoztatta a Bizottságot, hogy az igazolványok Szingapúrban történő ellenőrzése során az igazolványokban szereplő személyes adatokat csak a birtokos oltásának, teszteredményének vagy gyógyultságának ellenőrzése és megerősítése céljából lehet kezelni, és azokat azt követően nem őrzik meg.

(11)

Ezért teljesülnek az annak megállapításához szükséges elemek, hogy a Szingapúri Köztársaság által a „HealthCerts” rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra és tesztre vonatkozó igazolványokat az (EU) 2021/953 rendelettel összhangban kiállított igazolványokkal egyenértékűnek kell tekinteni.

(12)

Ezért a Szingapúri Köztársaság által a „HealthCerts” rendszerrel összhangban kiállított Covid19-igazolványokat az (EU) 2021/953 rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében és 6. cikkének (5) bekezdésében említett feltételek értelmében el kell fogadni.

(13)

Ahhoz, hogy ez a határozat működőképes legyen, a Szingapúri Köztársaságot hozzá kell kapcsolni az uniós digitális Covid-igazolvány (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszeréhez.

(14)

Az uniós érdekeknek különösen a népegészségügy terén történő védelme érdekében a Bizottság élhet azzal a hatáskörével, hogy felfüggesztheti vagy megszüntetheti ezt a határozatot, ha már nem teljesülnek az (EU) 2021/953 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek.

(15)

Annak érdekében, hogy a Szingapúri Köztársaságot a lehető leggyorsabban hozzá lehessen kapcsolni az uniós digitális Covid-igazolvány (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszeréhez, ennek a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján hatályba kell lépnie.

(16)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2021/953 rendelet 14. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Szingapúri Köztársaság által a „HealthCerts” rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra és tesztre vonatkozó igazolványokat az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog előmozdítása céljából egyenértékűnek kell tekinteni az (EU) 2021/953 rendelettel összhangban kiállított igazolványokkal.

2. cikk

A Szingapúri Köztársaságot hozzá kell kapcsolni az uniós digitális Covid-igazolvány (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszeréhez.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 211., 2021.6.15., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/954 rendelete (2021. június 14.) a Covid19-világjárvány idején a tagállamok területein jogszerűen tartózkodó vagy lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok tekintetében interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről (HL L 211., 2021.6.15., 24. o.).

(3)  A Tanács ajánlása (2021. január 21.) az antigén gyorstesztek alkalmazására és validálására, valamint a Covid19-tesztek eredményének az Unióban történő kölcsönös elismerésére vonatkozó közös keretről (HL C 24., 2021.1.22., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).


Top