EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:420:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 420, 2021 m. lapkričio 25 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 420

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. lapkričio 25d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) 2021/2048, kuriuo laikinai sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems į Kanarų salas importuojamiems pramonės produktams

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2049, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos cipermetrino kaip keistinos medžiagos patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

6

 

*

2021 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2050 dėl leidimo naudoti Bacillus velezensis CECT 5940 preparatą kaip penimų kalakutų, veislei auginamų kalakutų, retesnių rūšių penimų ir veislei auginamų naminių paukščių ir dekoratyvinių paukščių (išskyrus skirtus veisti) lesalų priedą (leidimo turėtoja – bendrovė „Evonik Operations GmbH“) ( 1 )

16

 

*

2021 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2051 dėl leidimo naudoti Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 ir Bacillus velezensis NRRL B-50104 preparatą kaip penimų kalakutų lesalų priedą (leidimo turėtoja – bendrovė „Animal Nutrition“, kuriai atstovauja bendrovė „Genencor International B.V.“) ( 1 )

19

 

*

2021 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2052, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1700 nustatomi pajamų ir gyvenimo sąlygų srities atrankinio tyrimo darbo rinkos ir būsto, iš kartos į kartą perduodamų palankių ir nepalankių sąlygų, su būstu susijusių sunkumų ir namų ūkių energijos vartojimo efektyvumo 2023 m. ad hoc temos duomenų rinkinių techniniai elementai ( 1 )

23

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimas (ES) 2021/2053 dėl metalo gaminių gamybos sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 ( 1 )

55

 

*

2021 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimas (ES) 2021/2054 dėl telekomunikacijų ir informacinių ir ryšių technologijų (IRT) paslaugų sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 ( 1 )

87

 

*

2021 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/2055, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/182 siekiant nustatyti 2022 m. REACT-EU išteklių paskirstymą valstybėms narėms (pranešta dokumentu Nr. C(2021) 8271)

123

 

*

2021 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/2056, kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Togo Respublikos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams ( 1 )

126

 

*

2021 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/2057, kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Singapūro Respublikos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams ( 1 )

129

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top