EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:420:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 420, 25 november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 420

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
25 november 2021


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2021/2048 van de Raad van 23 november 2021 tot tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2049 van de Commissie van 24 november 2021 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof cypermethrin als stof die in aanmerking komt voor vervanging, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

6

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2050 van de Commissie van 24 november 2021 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Bacillus velezensis CECT 5940 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen, opfokkalkoenen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en fokdoeleinden en siervogels (niet voor reproductieve doeleinden) (vergunninghouder: Evonik Operations GmbH) ( 1 )

16

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2051 van de Commissie van 24 november 2021 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 en Bacillus velezensis NRRL B-50104 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen (vergunninghouder: Danisco Animal Nutrition, vertegenwoordigd door Genencor International B.V.) ( 1 )

19

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2052 van de Commissie van 24 november 2021 tot vaststelling van de technische aspecten van gegevensreeksen van de steekproefenquête voor het domein “inkomen en levensomstandigheden” betreffende arbeidsmarkt en huisvesting, intergenerationele overdracht van baten en achterstand, en huisvestingsproblemen, en het ad-hoconderwerp van 2023 over energie-efficiëntie van huishoudens krachtens Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

23

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2021/2053 van de Commissie van 8 november 2021 betreffende het sectorale referentiedocument betreffende de beste milieubeheerpraktijken, sectorale milieuprestatie-indicatoren en benchmarks voor topprestaties voor de sector vervaardiging van producten van metaal voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

55

 

*

Besluit (EU) 2021/2054 van de Commissie van 8 november 2021 betreffende het sectorale referentiedocument betreffende de beste milieubeheerpraktijken, milieuprestatie-indicatoren en benchmarks voor topprestaties voor de sector telecommunicatie en diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT-diensten) voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

87

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/2055 van de Commissie van 23 november 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/182 om de uitsplitsing per lidstaat van de React-EU-middelen voor het jaar 2022 vast te stellen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 8271)

123

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/2056 van de Commissie van 24 november 2021 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid, teneinde het recht van vrij verkeer binnen de Unie te faciliteren, van door de Republiek Togo afgegeven COVID-19-certificaten met de overeenkomstig Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad afgegeven certificaten ( 1 )

126

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/2057 van de Commissie van 24 november 2021 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid, teneinde het recht van vrij verkeer binnen de Unie te faciliteren, van door de Republiek Singapore afgegeven COVID-19-certificaten met de overeenkomstig Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad afgegeven certificaten ( 1 )

129

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2011/76/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ( PB L 269 van 14.10.2011 )

132

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad ( PB L 150 van 14.6.2018 )

133

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 ( PB L 46 van 17.2.2004 )

134

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top