EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:420:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 420, 25. november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 420

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik
25. november 2021


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2021/2048, 23. november 2021, millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Kanaari saartele

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2049, 24. november 2021, millega pikendatakse asendust vajava toimeaine tsüpermetriini heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

6

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2050, 24. november 2021, milles käsitletakse loa andmist Bacillus velezensis CECT 5940 preparaadi kasutamiseks broilerkalkunite, aretuskalkunite, vähem levinud kodulinnuliikide nuum- ja aretuslindude ning dekoratiivlindude (kes ei ole ette nähtud paljundamiseks) söödalisandina (loa hoidja: Evonik Operations GmbH) ( 1 )

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2051, 24. november 2021, milles käsitletakse Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 ja Bacillus velezensis NRRL B-50104 preparaadi lubamist broilerkalkunite söödalisandina (loa hoidja: Danisco Animal Nutrition, keda esindab Genencor International B.V.) ( 1 )

19

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2052, 24. november 2021, millega määratakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/1700 kindlaks sissetulekute ja elamistingimuste valikuuringu teemade „Tööturg ja eluase“, „Soodsate ja ebasoodsate asjaolude põlvkondadevaheline edasikandumine“ ja „Eluasemeraskused“ ning 2023. aasta lisateema „Leibkondade energiatõhusus“ andmekogumite tehnilised üksikasjad ( 1 )

23

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2021/2053, 8. november 2021, milles käsitletakse metalltoodete tootmise sektori parimaid keskkonnajuhtimistavasid, keskkonnatoime näitajaid ja tipptaseme võrdlusaluseid sisaldavat võrdlusdokumenti, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1221/2009 ( 1 )

55

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2021/2054, 8. november 2021, milles käsitletakse telekommunikatsiooni ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) teenuste sektori parimat keskkonnajuhtimistava, keskkonnatoime näitajaid ja tipptaseme võrdlusaluseid hõlmavat võrdlusdokumenti, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1221/2009 ( 1 )

87

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2055, 23. november 2021, millega muudetakse komisjoni rakendusotsust (EL) 2021/182, et määrata kindlaks REACT-EU 2022. aasta vahendite jaotus liikmesriikide kaupa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 8271 all)

123

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2056, 24. november 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Togo Vabariigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 )

126

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2057, 24. november 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Singapuri Vabariigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 )

129

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/2034 (mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL) parandus ( ELT L 314, 5.12.2019 )

132

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top