EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:420:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 420, 25. november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 420

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
25. november 2021


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2021/2048 af 23. november 2021 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2049 af 24. november 2021 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet cypermethrin som kandidat til substitution, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2050 af 24. november 2021 om godkendelse af præparatet af Bacillus velezensis CECT 5940 som tilsætningsstof til foder til slagtekalkuner, kalkuner opdrættet til avl, mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og opdrættet til avl og prydfugle (undtagen til avl) (indehaver af godkendelsen er: Evonik Operations GmbH) ( 1 )

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2051 af 24. november 2021 Om godkendelse af et præparat af Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 og Bacillus velezensis NRRL B-50104 som tilsætningsstof til foder til slagtekalkuner (indehaver af godkendelsen er: Danisco Animal Nutrition ved Genencor International B.V.) ( 1 )

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2052 af 24. november 2021 om specificering af de tekniske aspekter for datasæt i stikprøveundersøgelsen på området indkomst og levevilkår for så vidt angår arbejdsmarked og bolig, overførsel af gunstige og ugunstige vilkår mellem generationerne, boligproblemer og ad hoc-emnet for 2023 om husstandes energieffektivitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 ( 1 )

23

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2021/2053 af 8. november 2021 om sektorreferencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse, miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for jern- og metalvareindustrien i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 ( 1 )

55

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2021/2054 af 8. november 2021 om sektorreferencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse, miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for sektoren for telekommunikations- samt informations- og kommunikationsteknologitjenester (IKT) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 ( 1 )

87

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2055 af 23. november 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/182 om fastsættelse af fordeling efter medlemsstat af REACT-EU-midlerne for 2022 (meddelt under nummer C(2021) 8271)

123

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2056 af 24. november 2021 om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af Republikken Togo, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen ( 1 )

126

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2057 af 24. november 2021 om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af Republikken Singapore, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen ( 1 )

129

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top