EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:420:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 420, 25 november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 420

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
25 november 2021


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2021/2048 av den 23 november 2021 om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för import av vissa industriprodukter till Kanarieöarna

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2049 av den 24 november 2021 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet cypermetrin som ett kandidatämne för substitution i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2050 av den 24 november 2021 om godkännande av ett preparat av Bacillus velezensis CECT 5940 som fodertillsats för slaktkalkoner, kalkoner som föds upp för avel, mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt och som föds upp för avel samt burfåglar (utom för reproduktion) (innehavare av godkännandet: Evonik Operations GmbH) ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2051 av den 24 november 2021 om godkännande av ett preparat av Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 och Bacillus velezensis NRRL B-50104 som fodertillsats för slaktkalkoner (innehavare av godkännandet: Danisco Animal Nutrition som företräds av Genencor International B.V.) ( 1 )

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2052 av den 24 november 2021 om specificering av tekniska detaljer i datauppsättningarna på området inkomster och levnadsvillkor i fråga om arbetsmarknad och bostäder, överföring av fördelar och nackdelar mellan generationer, boendesvårigheter samt det särskilda ämnet för 2023 om hushållens energieffektivitet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 ( 1 )

23

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2021/2053 av den 8 november 2021 om det sektorspecifika referensdokumentet för bästa miljöledningspraxis, indikatorer för miljöprestanda samt riktmärken för resultat i världsklass för sektorn för tillverkning av metallvaror i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 ( 1 )

55

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2021/2054 av den 8 november 2021 om det sektorspecifika referensdokumentet om bästa miljöledningspraxis, indikatorer för miljöprestanda och riktmärken för resultat i världsklass för sektorn för telekommunikation och informations- och kommunikationstekniktjänster (IKT-tjänster) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 ( 1 )

87

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/2055 av den 23 november 2021 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2021/182 för att fastställa fördelningen av React-EU-medel för 2022 per medlemsstat [delgivet med nr C(2021) 8271]

123

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/2056 av den 24 november 2021 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Togo är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

126

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/2057 av den 24 november 2021 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Singapore är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

129

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top