EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1658

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1658 a Comisiei din 26 septembrie 2022 de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/1189 privind anumite măsuri de urgență vizând pesta porcină africană în Germania [notificată cu numărul C(2022) 6931] (Numai textul în limba germană este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/6931

OJ L 249, 27.9.2022, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1658/oj

27.9.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 249/56


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1658 A COMISIEI

din 26 septembrie 2022

de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/1189 privind anumite măsuri de urgență vizând pesta porcină africană în Germania

[notificată cu numărul C(2022) 6931]

(Numai textul în limba germană este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 259 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Pesta porcină africană este o boală infecțioasă virală care afectează porcine deținute și sălbatice și care poate avea un impact sever asupra populațiilor de animale în cauză și asupra profitabilității creșterii animalelor, cauzând perturbări ale circulației transporturilor acestor animale și ale produselor provenite de la ele, în interiorul Uniunii, precum și ale exporturilor către țări terțe.

(2)

În cazul apariției unui focar de pestă porcină africană la porcine deținute, există un risc mare de răspândire a bolii respective la alte unități de porcine deținute.

(3)

Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei (2) completează normele privind combaterea bolilor listate menționate la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2016/429 și definite ca boli de categoria A, B și C în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei (3). În particular, articolele 21 și 22 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687 prevăd stabilirea unei zone de restricții în cazul apariției unui focar de boală de categoria A, inclusiv de pestă porcină africană, precum și aplicarea anumitor măsuri în zona respectivă. În plus, articolul 21 alineatul (1) din respectivul regulament delegat prevede că zona de restricții trebuie să cuprindă o zonă de protecție, o zonă de supraveghere și, dacă este necesar, alte zone de restricții în jurul sau adiacent zonelor de protecție și de supraveghere.

(4)

Ca urmare a apariției unui focar de pestă porcină africană la porcine deținute în landul Saxonia Inferioară din Germania, care a fost confirmat la 2 iulie 2022, și a informațiilor primite din partea statului membru respectiv cu privire la situația bolii pe teritoriul său, a fost adoptată Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1189 a Comisiei (4). Decizia de punere în aplicare respectivă prevede că Germania trebuie să asigure faptul că zona de restricție în care se aplică măsurile vizând zonele de protecție și de supraveghere prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/687 cuprinde cel puțin zonele menționate în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare.

(5)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1189 se aplică până la 14 octombrie 2022. Perioada de aplicabilitate a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/1189 a fost stabilită ținând seama de data apariției focarului, de epidemiologia bolii și de timpul necesar pentru efectuarea unei investigații epidemiologice care să confirme absența bolii, în conformitate cu standardele internaționale (5) ale Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (WOAH, înființată ca OIE) privind restabilirea statutului de indemn de boală într-o zonă anterior indemnă de boală, precum și cu orientările Comisiei privind regionalizarea PPA (6).

(6)

La sfârșitul lunii august 2022, Germania a informat Comisia cu privire la situația actuală favorabilă a pestei porcine africane la porcinele deținute din zona de restricții din landul Saxonia Inferioară și cu privire la faptul că măsurile vizând zonele de protecție și de supraveghere au fost puse în aplicare în mod corespunzător, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, pentru a preveni răspândirea în continuare a bolii respective.

(7)

Pe baza informațiilor respective și a justificărilor primite, ținând seama în special de finalizarea măsurilor preliminare de curățare și dezinfectare în unitatea afectată, la 5 iulie 2022, și ținând seama de situația actuală favorabilă a pestei porcine africane la porcinele deținute din landul Saxonia Inferioară și de măsurile puse în aplicare în mod corespunzător de Germania, precum și pentru a preveni orice perturbare inutilă a comerțului, este adecvat să se abroge Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1189 cu efect de la 5 octombrie 2022.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1189 se abrogă cu efect de la 5 octombrie 2022.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania.

Adoptată la Bruxelles, 26 septembrie 2022.

Pentru Comisie

Stella KYRIAKIDES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate (JO L 174, 3.6.2020, p. 64).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei din 3 decembrie 2018 privind aplicarea anumitor norme de prevenire și control al bolilor în cazul categoriilor de boli listate și de stabilire a unei liste a speciilor și a grupurilor de specii care prezintă un risc considerabil de răspândire a bolilor listate respective (JO L 308, 4.12.2018, p. 21).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1189 a Comisiei din 8 iulie 2022 privind anumite măsuri de urgență vizând pesta porcină africană din Germania (JO L 184, 11.7.2022, p. 66).

(5)  OIE Terrestrial Animal Health Code (Codul sanitar pentru animale terestre al OIE), ediția a 29-a, 2021. Volumele I și II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access

(6)  Documentul de lucru SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation” (Principii și criterii pentru definirea geografică a regionalizării din perspectiva PPA), https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en


Top