EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:249:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 249, 27. syyskuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 249

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
27. syyskuu 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1650, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2022, pääindeksejä ja virallisesti hyväksyttyjä pörssejä koskevista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetussa täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1646 vahvistettujen teknisten täytäntöönpanostandardien muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1651, annettu 20 päivänä syyskuuta 2022, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Carne Arouquesa” (SAN))

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1652, annettu 20 päivänä syyskuuta 2022, suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää koskevaan eritelmään tehtävien unionin muutosten hyväksymisestä (”Colli di Rimini” (SAN))

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1653, annettu 26 päivänä syyskuuta 2022, tiettyjen vuonna 2021 neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohdan nojalla pidätettyjen määrien lisäämisestä vuoden 2022 kalastuskiintiöihin

13

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1654, annettu 27 päivänä syyskuuta 2022, pienaseiden ja kevyiden aseiden valvonnasta vastaavan Kaakkois-Euroopan selvitystoimiston (SEESAC) tukemiseksi Länsi-Balkanin laitonta asekauppaa koskevan alueellisen etenemissuunnitelman täytäntöönpanoa varten annetun päätöksen (YUTP) 2018/1788 muuttamisesta

45

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1655, annettu 26 päivänä syyskuuta 2022, soijapavun viljelyn tyypillisistä kasvihuonekaasupäästöistä Argentiinassa tietoja sisältävän kertomuksen tunnustamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001 31 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti

47

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1656, annettu 26 päivänä syyskuuta 2022, Sertifiointijärjestelmän ”Austrian agricultural certification scheme” (AACS) hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2018/2001 vahvistettujen vaatimusten noudattamisen osoittamista varten biopolttoaineiden, bionesteiden, biomassapolttoaineiden, muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden ja kierrätettyjen hiilipitoisten polttoaineiden osalta ( 1 )

50

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1657, annettu 26 päivänä syyskuuta 2022, vapaaehtoisen järjestelmän ”Sustainable Biomass Program” hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2018/2001 vahvistettujen vaatimusten noudattamisen osoittamista varten biopolttoaineiden, bionesteiden, biomassapolttoaineiden, muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden ja kierrätettyjen hiilipitoisten polttoaineiden osalta ( 1 )

53

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1658, annettu 26 päivänä syyskuuta 2022, afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä kiireellisistä toimenpiteistä Saksassa annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2022/1189 kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 6931)  ( 1 )

56

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top