EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:249:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 249, 27. septembra 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 249

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
27. septembra 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1650 z 24. marca 2022, ktorým sa menia vykonávacie technické predpisy stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2016/1646, pokiaľ ide o hlavné indexy a uznané burzy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1651 z 20. septembra 2022, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Carne Arouquesa“ (CHOP)]

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1652 z 20. septembra 2022, ktorým sa schvaľujú zmeny špecifikácie výrobku na úrovni Únie týkajúcej sa chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia [„Colli di Rimini“ (CHOP)]

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1653 z 26. septembra 2022, ktorým sa k rybolovným kvótam na rok 2022 pridávajú určité množstvá zadržané v roku 2021 podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96

13

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/1654 z 27. septembra 2022, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2018/1788 na podporu Strediska na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v juhovýchodnej a východnej Európe (SEESAC) pri vykonávaní regionálneho plánu boja proti nedovolenému obchodovaniu so zbraňami na západnom Balkáne

45

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1655 z 26. septembra 2022, ktorým sa uznáva správa obsahujúca informácie o typických emisiách skleníkových plynov z pestovania sóje v Argentíne podľa článku 31 ods. 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001

47

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1656 z 26. septembra 2022 o uznaní schémy „Austrian agricultural certification scheme“ (AACS) na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu ( 1 )

50

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1657 z 26. septembra 2022 o uznaní dobrovoľnej schémy Sustainable Biomass Program na účely preukázania súladu s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu ( 1 )

53

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1658 z 26. septembra 2022, ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/1189 o určitých núdzových opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Nemecku [oznámené pod číslom C(2022) 6931]  ( 1 )

56

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top