EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:249:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 249, 27 ta' Settembru 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 249

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 65
27 ta' Settembru 2022


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1650 tal-24 ta’ Marzu 2022 li jemenda l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1646 fir-rigward tal-indiċijiet ewlenin u tal-boroż rikonoxxuti f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1651 tal-20 ta’ Settembru 2022 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta’ isem irreġistrat fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (“Carne Arouquesa” (DOP))

10

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1652 tal-20 ta’ Settembru 2022 li japprova emendi tal-Unjoni għall-Ispeċifikazzjoni ta’ Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta jew ta’ Indikazzjoni Ġeografika Protetta (“Colli di Rimini” (DOP))

11

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1653 tas-26 ta’ Settembru 2022 li jżid mal-kwoti tas-sajd għall-2022 ċerti kwantitajiet miżmuma fl-2021 skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96

13

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2022/1654 tas-27 ta’ Settembru 2022 li temenda d-Deċiżjoni (PESK) 2018/1788 b’appoġġ għaċ-Ċentru tax-Xlokk u tal-Lvant tal-Ewropa għall-Kontroll tal-Armi Ħfief u ta’ Kalibru Żgħir (SEESAC) għall-implimentazzjoni tal-Pjan Direzzjonali Reġjonali għall-ġlieda kontra t-traffikar illeċitu ta’ armi fil-Balkani tal-Punent

45

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1655 tas-26 ta’ Settembru 2022 li tirrikonoxxi r-rapport li jinkludi informazzjoni dwar l-emissjonijiet tipiċi ta’ gassijiet serra mill-kultivazzjoni tal-fażola tas-sojja fl-Arġentina skont l-Artikolu 31(3) u (4) tad-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

47

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1656 tas-26 ta’ Settembru 2022 dwar ir-rikonoxximent tal-iskema ta’ ċertifikazzjoni agrikola Awstrijaka (AACS) għall-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva (UE) 2018/2001 għall-bijokarburanti, il-bijolikwidi, il-karburanti mill-bijomassa, il-karburanti rinnovabbli likwidi u gassużi ta’ oriġini mhux bijoloġika u l-karburanti tal-karbonju riċiklat ( 1 )

50

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1657 tas-26 ta’ Settembru 2022 dwar ir-rikonoxximent tal-iskema volontarja “Sustainable Biomass Program” biex tintwera l-konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-bijokarburanti, il-bijolikwidi, il-karburanti mill-bijomassa, il-karburanti rinnovabbli likwidi u gassużi ta’ oriġini mhux bijoloġika u l-karburanti tal-karbonju riċiklat ( 1 )

53

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1658 tas-26 ta’ Settembru 2022 li tħassar id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1189 dwar ċerti miżuri ta’ emerġenza marbuta mad-deni Afrikan tal-ħnieżer fil-Ġermanja (notifikata bid-dokument C(2022) 6931)  ( 1 )

56

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top