EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2488

Decizia (UE) 2022/2488 a Consiliului din 14 noiembrie 2022 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Internațional al Zahărului în ceea ce privește aderarea Regatului Arabiei Saudite la Acordul internațional din 1992 privind zahărul

ST/13805/2022/INIT

JO L 323, 19.12.2022, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2488/oj

19.12.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/88


DECIZIA (UE) 2022/2488 A CONSILIULUI

din 14 noiembrie 2022

de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Internațional al Zahărului în ceea ce privește aderarea Regatului Arabiei Saudite la Acordul internațional din 1992 privind zahărul

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul internațional din 1992 privind zahărul (denumit în continuare „acordul”) a fost încheiat de Uniune prin Decizia 92/580/CEE (1) a Consiliului și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993.

(2)

În temeiul articolului 45 alineatul (2) din acord, Consiliul Internațional al Zahărului poate prelungi acordul pentru perioade succesive de câte cel mult doi ani fiecare. De la încheierea acestuia, acordul a fost prelungit periodic cu câte doi ani. Acordul a fost prelungit ultima dată la 30 noiembrie 2021 și rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2023.

(3)

La articolul 41 din acord se prevede că guvernele tuturor statelor pot adera la acord în conformitate cu condițiile stabilite de Consiliul Internațional al Zahărului.

(4)

Aderarea unui nou membru la acord după intrarea în vigoare a acordului necesită repartizarea numărului de voturi ale noului membru în cadrul Consiliul Internațional al Zahărului, precum și ajustarea voturilor membrilor existenți, în conformitate cu articolul 25 din acord.

(5)

La 16 februarie 2021 guvernul Regatului Arabiei Saudite a solicitat în mod oficial aderarea la acord. Consiliul Internațional al Zahărului urmează să stabilească, în cursul uneia dintre viitoarele sale sesiuni sau în cadrul unei proceduri de adoptare prin schimb de corespondență a deciziilor de către Consiliul Internațional al Zahărului, condițiile de aderare a Regatului Arabiei Saudite la acord.

(6)

Regatul Arabiei Saudite este un actor important în sectorul zahărului la nivel mondial și un partener comercial important al Uniunii în domeniul produselor agricole și alimentare, inclusiv al zahărului. Aprobarea aderării Regatului Arabiei Saudite la acord în conformitate cu articolul 25 din acord este în interesul Uniunii.

(7)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului Internațional al Zahărului, în ceea ce privește aderarea Regatului Arabiei Saudite la Acordul internațional din 1992 privind zahărul,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului Internațional al Zahărului, în cursul uneia dintre viitoarele sale sesiuni sau în cadrul unei proceduri de adoptare prin schimb de corespondență a deciziilor de către Consiliul Internațional al Zahărului, este de a aproba aderarea Regatului Arabiei Saudite la Acordul internațional din 1992 privind zahărul și de a se asigura că numărul de voturi care urmează să fie alocate Regatului Arabiei Saudite este calculat în conformitate cu articolul 25 alineatul (4) din acord.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decizia 92/580/CEE a Consiliului din 13 noiembrie 1992 privind semnarea și încheierea Acordului internațional din 1992 privind zahărul (JO L 379, 23.12.1992, p. 15).


Top