EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2488

Nõukogu otsus (EL) 2022/2488, 14. november 2022, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta rahvusvahelises suhkrunõukogus seoses Saudi Araabia Kuningriigi ühinemisega 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepinguga

ST/13805/2022/INIT

ELT L 323, 19.12.2022, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2488/oj

19.12.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 323/88


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2022/2488,

14. november 2022,

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta rahvusvahelises suhkrunõukogus seoses Saudi Araabia Kuningriigi ühinemisega 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepinguga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis rahvusvahelise suhkrulepingu (edaspidi „leping“) 1992. aastal nõukogu otsusega 92/580/EMÜ (1) ja see jõustus 1. jaanuaril 1993.

(2)

Lepingu artikli 45 lõike 2 kohaselt on rahvusvahelisel suhkrunõukogul võimalik pikendada lepingut järjestikuste kuni kahe aasta pikkuste ajavahemike kaupa. Alates lepingu sõlmimisest on seda korrapäraselt pikendatud kahe aasta kaupa. Viimati pikendati lepingut 30. novembril 2021 ja see jääb jõusse kuni 31. detsembrini 2023.

(3)

Lepingu artiklis 41 on märgitud, et leping on avatud ühinemiseks kõikide riikide valitsustele rahvusvahelise suhkrunõukogu kehtestatud tingimustel.

(4)

Kui pärast lepingu jõustumist ühineb lepinguga uus liige, on vaja uuele liikmele eraldada hääled rahvusvahelises suhkrunõukogus ning kohandada olemasolevate liikmete hääli kooskõlas lepingu artikliga 25.

(5)

Saudi Araabia Kuningriigi valitsus esitas lepinguga ühinemise ametliku taotluse 16. veebruaril 2021. Rahvusvaheline suhkrunõukogu peaks oma eelseisval istungil või rahvusvahelise suhkrunõukogu kirjavahetuse teel otsuste vastuvõtmise menetluse raames kindlaks määrama Saudi Araabia Kuningriigi lepinguga ühinemise tingimused.

(6)

Saudi Araabia Kuningriik on suhkrusektoris maailma tasandil oluline osaleja ning liidu tähtis partner põllumajandustoodete ja toiduainetega, sealhulgas suhkruga kauplemisel. Saudi Araabia Kuningriigi lepinguga vastavalt selle artiklile 25 ühinemise heakskiitmine on liidu huvides.

(7)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel rahvusvahelises suhkrunõukogus võetav seisukoht seoses Saudi Araabia Kuningriigi ühinemisega 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepinguga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel rahvusvahelises suhkrunõukogus selle eelseisval istungil või rahvusvahelises suhkrunõukogus kirjavahetuse teel otsuste vastuvõtmise menetluse raames, on kiita heaks Saudi Araabia Kuningriigi ühinemine 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepinguga ning tagada, et Saudi Araabia Kuningriigile eraldatavate häälte arv arvutatakse vastavalt lepingu artikli 25 lõikele 4.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 14. november 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nõukogu 13. novembri 1992. aasta otsus 92/580/EMÜ 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepingu allkirjastamise ja sõlmimise kohta (EÜT L 379, 23.12.1992, lk 15).


Top