EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2488

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2488 ze dne 14. listopadu 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o přistoupení Království Saúdská Arábie k Mezinárodní dohodě o cukru z roku 1992

ST/13805/2022/INIT

Úř. věst. L 323, 19.12.2022, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2488/oj

19.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 323/88


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2022/2488

ze dne 14. listopadu 2022

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o přistoupení Království Saúdská Arábie k Mezinárodní dohodě o cukru z roku 1992

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mezinárodní dohoda o cukru z roku 1992 (dále jen „dohoda“) byla uzavřena Unií prostřednictvím rozhodnutí Rady 92/580/EHS (1) a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1993.

(2)

Podle čl. 45 odst. 2 dohody může Mezinárodní rada pro cukr platnost dohody prodloužit na další období, a to pokaždé nanejvýš o dva roky. Od uzavření dohody byla její platnost pravidelně prodlužována na další dvouletá období. Platnost dohody byla naposledy prodloužena dne 30. listopadu 2021 a zůstává v platnosti do 31. prosince 2023.

(3)

Článek 41 dohody stanoví, že k ní mohou přistoupit vlády všech států za podmínek stanovených Mezinárodní radou pro cukr.

(4)

Přistoupení nového člena k dohodě po jejím vstupu v platnost vyžaduje, aby byly v rámci Mezinárodní rady pro cukr určeny hlasy nového člena a upraveny hlasy stávajících členů v souladu s článkem 25 dohody.

(5)

Dne 16. února 2021 vláda Království Saúdská Arábie formálně požádala o přistoupení k dohodě. Mezinárodní rada pro cukr má stanovit na některém ze svých budoucích zasedání nebo v rámci postupu přijímání rozhodnutí Mezinárodní radou pro cukr prostřednictvím výměny dopisů podmínky pro přistoupení Království Saúdská Arábie k dohodě.

(6)

Království Saúdská Arábie je důležitým aktérem v odvětví cukru na světové úrovni a důležitým obchodním partnerem Unie v oblasti zemědělských a potravinářských produktů, včetně cukru. Schválení přistoupení Království Saúdská Arábie k dohodě v souladu s článkem 25 dohody je v zájmu Unie.

(7)

Je proto vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o přistoupení Království Saúdská Arábie k Mezinárodní dohodě o cukru z roku 1992,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postojem, který má být jménem Unie zaujat v Mezinárodní radě pro cukr na některém z jejích budoucích zasedání nebo v rámci postupu přijímání rozhodnutí Mezinárodní radou pro cukr prostřednictvím výměny dopisů, je schválit přistoupení Království Saúdská Arábie k Mezinárodní dohodě o cukru z roku 1992 a zajistit, aby počet hlasů přidělených Království Saúdská Arábie byl vypočítán v souladu s čl. 25 odst. 4 dohody.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. listopadu 2022.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutí Rady 92/580/EHS ze dne 13. listopadu 1992 o podepsání a uzavření Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992 (Úř. věst. L 379, 23.12.1992, s. 15).


Top