EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:323:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 323, 19. joulukuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 323

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
19. joulukuuta 2022


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2480, annettu 14 päivänä joulukuuta 2022, asetuksen (EU) N:o 1025/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eurooppalaisia standardeja ja eurooppalaisia standardointituotteita koskevista eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden päätöksistä ( 1 )

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2022/2481, annettu 14 päivänä joulukuuta 2022, digitaalinen vuosikymmen 2030 -ohjelman perustamisesta ( 1 )

4

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2482, annettu 12 päivänä joulukuuta 2022, erään suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän eritelmän muutosten hyväksymisestä (”Comtés Rhodaniens” (SMM))

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2483, annettu 12 päivänä joulukuuta 2022, erään suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän eritelmän muutosten hyväksymisestä (”Saumur” (SAN))

29

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2484, annettu 12 päivänä joulukuuta 2022, suojan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti nimitykselle ”Rivierenland” (SAN)

30

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2485, annettu 12 päivänä joulukuuta 2022, suojan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti nimitykselle ”Rosalia” (SAN)

32

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2486, annettu 16 päivänä joulukuuta 2022, afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä torjuntatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/605 liitteen I muuttamisesta ( 1 )

33

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2487, annettu 16 päivänä joulukuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kanadaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Yhdysvaltoja koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua ( 1 )

75

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/2488, annettu 14 päivänä marraskuuta 2022, kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta Saudi-Arabian kuningaskunnan liittymiseen vuoden 1992 kansainväliseen sokerisopimukseen

88

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/2489, annettu 25 päivänä marraskuuta 2022, Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (Bernin yleissopimus) pysyvän komitean 42. kokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta

90

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/2490, annettu 8 päivänä joulukuuta 2022, luvan antamisesta Euroopan komissiolle ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Tadžikistanin tasavallan välisen kattavan sopimuksen tekemiseksi

92

 

*

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös (EU) 2022/2491, annettu 8 päivänä joulukuuta 2022, Euroopan komission valtuuttamisesta neuvottelemaan jäsenvaltioiden puolesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Tadžikistanin tasavallan välisen kattavan sopimuksen ne määräykset, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan

94

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/2492, annettu 12 päivänä joulukuuta 2022, kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi koskevan Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välisen tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan nojalla tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta

96

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/2493, annettu 13 päivänä joulukuuta 2022, tilintarkastustuomioistuimen yhden jäsenen nimittämisestä

98

 

*

Komission päätös (EU) 2022/2494, annettu 9 päivänä joulukuuta 2022, kolmannen viiteajanjakson suorituskykytavoitteiden tarkistamista koskevan Liettuan toimittaman pyynnön hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 8985)  ( 1 )

99

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston täytäntöönpanopäätökseen (YUTP) 2021/1002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2021, Valko-Venäjän tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP täytäntöönpanosta ( EUVL L 219 I, 21.6.2021 )

106

 

*

Oikaisu neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/997, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2021, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta ( EUVL L 219 I, 21.6.2021 )

107

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top