EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2488

Tarybos sprendimas (ES) 2022/2488 2022 m. lapkričio 14 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje cukraus taryboje, dėl Saudo Arabijos Karalystės prisijungimo prie 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo

ST/13805/2022/INIT

OL L 323, 2022 12 19, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2488/oj

2022 12 19   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/88


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2022/2488

2022 m. lapkričio 14 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje cukraus taryboje, dėl Saudo Arabijos Karalystės prisijungimo prie 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 92/580/EEB (1) Sąjunga sudarė 1992 m. Tarptautinį cukraus susitarimą (toliau – Susitarimas), ir jis įsigaliojo 1993 m. sausio 1 d.;

(2)

pagal Susitarimo 45 straipsnio 2 dalį Tarptautinė cukraus taryba gali pratęsti Susitarimo galiojimą tolesniems laikotarpiams, kiekvienu atveju ne ilgesniems kaip dveji metai. Po Susitarimo sudarymo jo galiojimas buvo nuolat pratęsiamas tolesniems dvejų metų laikotarpiams. Paskutinį kartą Susitarimas buvo pratęstas 2021 m. lapkričio 30 d., ir jis galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(3)

Susitarimo 41 straipsnyje nustatyta, kad prie Susitarimo gali prisijungti visų valstybių Vyriausybės Tarptautinės cukraus tarybos nustatytomis sąlygomis;

(4)

tam, kad prie Susitarimo po jo įsigaliojimo galėtų prisijungti naujas narys, reikia, jog pagal Susitarimo 25 straipsnį būtų nustatytas naujo nario balsų skaičius bei patikslintas esamų narių balsų skaičius Tarptautinėje cukraus taryboje;

(5)

2021 m. vasario 16 d. Saudo Arabijos Karalystės Vyriausybė pateikė oficialią paraišką dėl prisijungimo prie Susitarimo. Todėl Tarptautinė cukraus taryba per būsimą posėdį arba taikydama Tarptautinės cukraus tarybos sprendimų priėmimo pasikeičiant laiškais procedūrą turi nustatyti Saudo Arabijos Karalystės prisijungimo prie Susitarimo sąlygas;

(6)

Saudo Arabijos Karalystė yra svarbi cukraus sektoriaus veikėja pasauliniu lygmeniu ir svarbi Sąjungos prekybos žemės ūkio ir maisto produktais, įskaitant cukrų, partnerė. Pritarimas Saudo Arabijos Karalystės prisijungimui prie Susitarimo pagal jo 25 straipsnį atitinka Sąjungos interesus;

(7)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje cukraus taryboje dėl Saudo Arabijos Karalystės prisijungimo prie 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi būsimame Tarptautinės cukraus tarybos posėdyje arba taikant Tarptautinės cukraus tarybos sprendimų priėmimo pasikeičiant laiškais procedūrą, yra pritarti Saudo Arabijos Karalystės prisijungimui prie 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo ir užtikrinti, kad Saudo Arabijos Karalystei skirtinų balsų skaičius būtų apskaičiuotas pagal Susitarimo 25 straipsnio 4 dalį.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. lapkričio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  1992 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas 92/580/EEB dėl 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo pasirašymo ir sudarymo (OL L 379, 1992 12 23, p. 15).


Top