EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:369:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 369, 24. detsember 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 369

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
24. detsember 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/948/EL

 

*

Nõukogu otsus, 15. detsember 2014, Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vaheline protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1385/2014, 15. detsember 2014, kalapüügivõimaluste jaotamise kohta Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli alusel, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

31

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1386/2014, 19. august 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa

33

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1387/2014, 14. november 2014, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa

35

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1388/2014, 16. detsember 2014, millega tunnistatakse teatavat liiki abi kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtjatele Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamisel siseturuga kokkusobivaks

37

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1389/2014, 16. detsember 2014, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Beaufort (KPN)]

64

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1390/2014, 19. detsember 2014, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 lisa toimeaine eprinomektiini osas ( 1 )

65

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1391/2014, 23. detsember 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

68

 

 

OTSUSED

 

 

2014/949/EL, Euratom

 

*

Euroopa Parlamendi otsus, 16. detsember 2014, Euroopa Ombudsmani valimise kohta

70

 

 

2014/950/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 19. detsember 2014, mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2014) 10135 all)

71

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2014/951/EL

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUFOR RCA/6/2014, 16. detsember 2014, Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (EUFOR RCA) ELi vägede juhataja nimetamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus EUFOR RCA/1/2014

76

 

 

2014/952/EL

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUMM Georgia/1/2014, 19. detsember 2014, Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu vaatlusmissiooni (EUMM Georgia) juhi ametisse nimetamise kohta

78

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top