EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:369:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 369, 24 decembrie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 369

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
24 decembrie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

 

2014/948/UE

 

*

Decizia Consiliului din 15 decembrie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde

1

 

 

Protocol între Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1385/2014 al Consiliului din 15 decembrie 2014 privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul Protocolului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde

31

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 1386/2014 al Comisiei din 19 august 2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare

33

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 1387/2014 al Comisiei din 14 noiembrie 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic

35

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

37

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1389/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Beaufort (DOP)]

64

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1390/2014 al Comisiei din 19 decembrie 2014 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 în ceea ce privește substanța „eprinomectină” ( 1 )

65

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1391/2014 al Comisiei din 23 decembrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

68

 

 

DECIZII

 

 

2014/949/UE, Euratom

 

*

Decizia Parlamentului European din 16 decembrie 2014 privind alegerea Ombudsmanului European

70

 

 

2014/950/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19 decembrie 2014 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2014) 10135]

71

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

 

2014/951/UE

 

*

Decizia EUFOR RCA/6/2014 a Comitetului politic și de securitate din 16 decembrie 2014 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUFOR RCA) și de abrogare a Deciziei EUFOR RCA/1/2014

76

 

 

2014/952/UE

 

*

Decizia EUMM Georgia/1/2014 a Comitetului politic și de securitate din 19 decembrie 2014 privind numirea șefului misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia)

78

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top