EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:369:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 369, 2014. gada 24. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 369

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 24. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2014/948/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 15. decembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku

1

 

 

Protokols starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku

3

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1385/2014 (2014. gada 15. decembris) par zvejas iespēju iedalīšanu saskaņā ar protokolu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku

31

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1386/2014 (2014. gada 19. augusts), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu

33

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1387/2014 (2014. gada 14. novembris), ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide

35

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1388/2014 (2014. gada 16. decembris), ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu

37

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1389/2014 (2014. gada 16. decembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Beaufort (ACVN))

64

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1390/2014 (2014. gada 19. decembris), ar ko attiecībā uz vielu “eprinomektīns” groza Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikumu ( 1 )

65

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1391/2014 (2014. gada 23. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

68

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/949/ES, Euratom

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2014. gada 16. decembris) par Eiropas ombuda ievēlēšanu

70

 

 

2014/950/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 19. decembris), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu, uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 10135)

71

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2014/951/ES

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EUFOR RCA/6/2014 (2014. gada 16. decembris), ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai Centrālāfrikas Republikā (EUFOR RCA) un atceļ Lēmumu EUFOR RCA/1/2014

76

 

 

2014/952/ES

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EUMM Georgia/1/2014 (2014. gada 19. decembris), ar ko ieceļ amatā Eiropas Savienības Pārraudzības misijas Gruzijā (EUMM Georgia) vadītāju

78

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top