EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:369:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 369, 24 grudnia 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 369

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
24 grudnia 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2014/948/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

1

 

 

Protokół między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1385/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów z tytułu Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

31

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1386/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

33

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1387/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym

35

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

37

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1389/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Beaufort (ChNP)]

64

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1390/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „eprinomektyna” ( 1 )

65

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1391/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

68

 

 

DECYZJE

 

 

2014/949/UE, Euratom

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. o wyborze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

70

 

 

2014/950/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2014 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 10135)

71

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

2014/951/UE

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUFOR RCA/6/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA) i uchylająca decyzję EUFOR RCA/1/2014

76

 

 

2014/952/UE

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM Georgia/1/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie mianowania szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia)

78

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top