EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:369:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 369, 2014 m. gruodžio 24 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 369

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. gruodžio 24d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2014/948/ES

 

*

2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

1

 

 

Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolas, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1385/2014 dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolą, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

31

 

*

2014 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1386/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas

33

 

*

2014 m. lapkričio 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1387/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas

35

 

*

2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius

37

 

*

2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1389/2014, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Beaufort (SKVN)]

64

 

*

2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1390/2014, kuriuo dėl medžiagos eprinomektino iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedas ( 1 )

65

 

 

2014 m. gruodžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1391/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

68

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/949/ES, Euratomas

 

*

2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos ombudsmeno išrinkimo

70

 

 

2014/950/ES

 

*

2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 10135)

71

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2014/951/ES

 

*

2014 m. gruodžio 16 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUFOR RCA/6/2014 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR RCA) ES pajėgų vado skyrimo ir Sprendimo EUFOR RCA/1/2014 panaikinimo

76

 

 

2014/952/ES

 

*

2014 m. gruodžio 19 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUMM Georgia/1/2014 dėl Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia) vadovo skyrimo

78

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top