EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:344:TOC

Uradni list Evropske unije, L 344, 17. december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 344

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
17. december 2016


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES ( 1 )

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2016/2285 z dne 12. decembra 2016 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za določene staleže globokomorskih rib za leti 2017 in 2018 in o spremembi Uredbe (EU) 2016/72

32

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2286 z dne 15. decembra 2016 o določitvi podrobnih pravil glede uporabe politike poštene uporabe in metodologije za oceno trajnosti odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje ter glede vloge, ki jo predloži ponudnik gostovanja za namene navedene ocene ( 1 )

46

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2287 z dne 16. decembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 431/2008 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso in Izvedbene uredbe (EU) št. 593/2013 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za visokokakovostno sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso in za zamrznjeno bizonje meso

63

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2288 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi piperonil butoksida kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov ( 1 )

65

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2289 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi epsilon-momfluorotrina kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov ( 1 )

68

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2290 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi perocetne kisline kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 11. in 12. vrste proizvodov ( 1 )

71

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2291 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi L(+) mlečne kisline kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 1. vrste proizvodov ( 1 )

74

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2292 z dne 16. decembra 2016 o določitvi tehtanega povprečja najvišjih cen zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih po vsej Uniji in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2352 ( 1 )

77

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2293 z dne 16. decembra 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

79

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2294 z dne 16. decembra 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

81

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2295 z dne 16. decembra 2016 o spremembi odločb 2000/518/ES, 2002/2/ES, 2003/490/ES, 2003/821/ES, 2004/411/ES in 2008/393/ES ter sklepov 2010/146/EU, 2010/625/EU, 2011/61/EU in izvedbenih sklepov 2012/484/EU in 2013/65/EU o ustreznem varstvu osebnih podatkov, ki ga zagotavljajo nekatere države v skladu s členom 25(6) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8353)  ( 1 )

83

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2296 z dne 16. decembra 2016 o ustanovitvi neodvisne skupine strokovnjakov, imenovane za organ za oceno uspešnosti enotnega evropskega neba

92

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2297 z dne 16. decembra 2016 o spremembi Odločbe 2001/497/ES in Sklepa 2010/87/EU o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov v tretje države in obdelovalcem s sedežem v navedenih državah v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8471)  ( 1 )

100

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/2298 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2016/31)

102

 

*

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/2299 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2016/32)

117

 

*

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/2300 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2016/33)

123

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Sveta (EU) 2016/1877 z dne 17. oktobra 2016 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v skupini strokovnjakov za Evropski sporazum o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), in v delovni skupini za cestni promet Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo ( UL L 288, 22.10.2016 )

126

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top