EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:344:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 344, 17. december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 344

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
17. december 2016


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer, om ændring af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af direktiv 2001/81/EF ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2016/2285 af 12. december 2016 om fastsættelse af EU-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2017 og 2018 og om ændring af forordning (EU) 2016/72

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2286 af 15. december 2016 om fastsættelse af detaljerede regler for anvendelsen af politikker om rimeligt forbrug og for metoden til vurdering af, om afskaffelsen af detailroamingtillæg er bæredygtig, og for anmodninger, som indgives af en roamingudbyder med henblik på en sådan vurdering ( 1 )

46

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2287 af 16. december 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 431/2008 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød og gennemførelsesforordning (EU) nr. 593/2013 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød

63

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2288 af 16. december 2016 om godkendelse af piperonylbutoxid som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 ( 1 )

65

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2289 af 16. december 2016 om godkendelse af epsilon-momfluorothrin som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 ( 1 )

68

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2290 af 16. december 2016 om godkendelse af pereddikesyre som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 11 og 12 ( 1 )

71

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2291 af 16. december 2016 om godkendelse af L(+)-mælkesyre som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1 ( 1 )

74

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292 af 16. december 2016 om fastsættelse af et vægtet gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2352 ( 1 )

77

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2293 af 16. december 2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

79

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2294 af 16. december 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

81

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2295 af 16. december 2016 om ændring af beslutning 2000/518/EF, 2002/2/EF, 2003/490/EF, 2003/821/EF, 2004/411/EF, 2008/393/EF, afgørelse 2010/146/EU, 2010/625/EU, 2011/61/EU og gennemførelsesafgørelse 2012/484/EU og 2013/65/EU om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for personoplysninger i visse lande, i henhold til artikel 25, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (meddelt under nummer C(2016) 8353)  ( 1 )

83

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2296 af 16. december 2016 om oprettelse af en uafhængig ekspertgruppe, der udpeges som præstationsvurderingsorgan for det fælles europæiske luftrum

92

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2297 af 16. december 2016 om ændring af beslutning 2001/497/EF og afgørelse 2010/87/EU om standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til tredjelande og registerførere etableret i tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (meddelt under nummer C(2016) 8471)  ( 1 )

100

 

 

RETNINGSLINJER

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/2298 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2016/31)

102

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2016/32)

117

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/2300 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2016/33)

123

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top