EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:344:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 344, 2016. gada 17. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 344

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 17. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 14. decembris) par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 2001/81/EK ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2016/2285 (2016. gada 12. decembris), ar ko 2017. un 2018. gadam nosaka Savienības zvejas kuģu zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem un groza Padomes Regulu (ES) 2016/72

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2286 (2016. gada 15. decembris), kurā izklāstīti detalizēti noteikumi par godīgas izmantošanas politikas piemērošanu un mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksas atcelšanas ilgtspējas novērtēšanas metodiku un viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja pieteikumu uz novērtējumu ( 1 )

46

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2287 (2016. gada 16. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 431/2008, ar ko atver importa tarifa kvotu saldētai liellopu gaļai un nosaka šīs kvotas pārvaldību, un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 593/2013, ar ko atver tarifa kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību

63

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2288 (2016. gada 16. decembris), ar ko piperonilbutoksīdu apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

65

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2289 (2016. gada 16. decembris), ar ko epsilon-momfluorotrīnu apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

68

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2290 (2016. gada 16. decembris), ar ko apstiprina peroksietiķskābi kā esošu aktīvo vielu izmantošanai 11. un 12. produktu veida biocīdos ( 1 )

71

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2291 (2016. gada 16. decembris), ar ko apstiprina L(+) pienskābi par aktīvo vielu lietošanai 1. produktu veida biocīdos ( 1 )

74

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2292 (2016. gada 16. decembris), kas nosaka mobilā savienojuma pabeigšanas visas Savienības maksimālo likmju vidējo svērto vērtību un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/2352 ( 1 )

77

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2293 (2016. gada 16. decembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

79

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2294 (2016. gada 16. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

81

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2295 (2016. gada 16. decembris), ar ko groza Lēmumus 2000/518/EK, 2002/2/EK, 2003/490/EK, 2003/821/EK, 2004/411/EK, 2008/393/EK, 2010/146/ES, 2010/625/ES, 2011/61/ES un Īstenošanas lēmumus 2012/484/ES un 2013/65/ES par personas datu pienācīgu aizsardzību, ko veic dažas valstis, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK 25. panta 6. punktu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 8353)  ( 1 )

83

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2296 (2016. gada 16. decembris), ar ko izveido neatkarīgo ekspertu grupu, kas ir iecelta par Eiropas vienotās gaisa telpas Darbības izvērtēšanas iestādi

92

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2297 (2016. gada 16. decembris), ar ko groza Lēmumus 2001/497/EK un 2010/87/ES par līguma standartklauzulām attiecībā uz personas datu nosūtīšanu trešām valstīm un šādās valstīs reģistrētiem apstrādātājiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 8471)  ( 1 )

100

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2016/2298 (2016. gada 2. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2016/31)

102

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2016/2299 (2016. gada 2. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem (ECB/2016/32)

117

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2016/2300 (2016. gada 2. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2016/33)

123

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top