Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:344:TOC

Službeni list Europske unije, L 344, 17 prosinca 2016.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 344

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
17. prosinca 2016.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ ( 1 )

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2016/2285 od 12. prosinca 2016. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za ribarska plovila Unije za određene dubokomorske riblje stokove za 2017. i 2018. i izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2016/72

32

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2286 оd 15. prosinca 2016. o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni politike pravedne uporabe, o metodologiji procjene održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming te o zahtjevu koji podnosi pružatelj usluga roaminga za potrebe te procjene ( 1 )

46

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2287 оd 16. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 431/2008 o otvaranju i predviđanju upravljanja uvoznom carinskom kvotom za smrznuto meso od životinja vrste goveda i Provedbene uredbe (EU) br. 593/2013 o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama za visokokvalitetno svježe, rashlađeno i smrznuto goveđe meso i smrznuto bivolje meso

63

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2288 оd 16. prosinca 2016. o odobrenju piperonil-butoksida kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18 ( 1 )

65

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2289 оd 16. prosinca 2016. o odobrenju epsilon-momfluorotrina kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18 ( 1 )

68

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2290 оd 16. prosinca 2016. o odobrenju peroctene kiseline kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 11 i 12 ( 1 )

71

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2291 оd 16. prosinca 2016. o odobrenju L(+) mliječne kiseline kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 1 ( 1 )

74

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2292 оd 16. prosinca 2016. o određivanju ponderiranog prosjeka najvećih cijena završavanja poziva u pokretnim mrežama diljem Unije i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2015/2352 ( 1 )

77

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2293 оd 16. prosinca 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

79

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2294 оd 16. prosinca 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

81

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2295 оd 16. prosinca 2016. o izmjeni odluka 2000/518/EZ, 2002/2/EZ, 2003/490/EZ, 2003/821/EZ, 2004/411/EZ, 2008/393/EZ, 2010/146/EU, 2010/625/EU i 2011/61/EU te provedbenih odluka 2012/484/EU i 2013/65/EU o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka u određenim zemljama u skladu s člankom 25. stavkom 6. Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 8353)  ( 1 )

83

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2296 оd 16. prosinca 2016. o uspostavi neovisne skupine stručnjaka imenovane kao tijelo za reviziju izvedbe jedinstvenog europskog neba

92

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2297 оd 16. prosinca 2016. o izmjeni odluka 2001/497/EZ i 2010/87/EU o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje i obrađivačima u tim zemljama u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 8471)  ( 1 )

100

 

 

SMJERNICE

 

*

Smjernica (EU) 2016/2298 Europske središnje banke od 2. studenoga 2016. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2016/31)

102

 

*

Smjernica (EU) 2016/2299 Europske središnje banke od 2. studenoga 2016. o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2016/32)

117

 

*

Smjernica (EU) 2016/2300 Europske središnje banke od 2. studenoga 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (ESB/2016/33)

123

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top