Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:344:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 344, 17 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 344

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
17 december 2016


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG ( 1 )

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2016/2285 van de Raad van 12 december 2016 tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de Unie voor bepaalde bestanden van diepzeevissen en tot wijziging van Verordening (EU) 2016/72

32

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2286 van de Commissie van 15 december 2016 tot vaststelling van gedetailleerde voorschriften betreffende de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik, betreffende de methodologie voor de beoordeling van de houdbaarheid van de afschaffing van retailroamingtoeslagen en betreffende de ten behoeve van die beoordeling door een roamingaanbieder in te dienen aanvraag ( 1 )

46

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2287 van de Commissie van 16 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 431/2008 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van bevroren rundvlees en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 593/2013 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees

63

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2288 van de Commissie van 16 december 2016 tot goedkeuring van piperonylbutoxide als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 18 ( 1 )

65

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2289 van de Commissie van 16 december 2016 tot goedkeuring van epsilon-Momfluorothrine als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 18 ( 1 )

68

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2290 van de Commissie van 16 december 2016 tot goedkeuring van perazijnzuur als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van de productsoorten 11 en 12 ( 1 )

71

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2291 van de Commissie van 16 december 2016 tot goedkeuring van L(+)-melkzuur als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 1 ( 1 )

74

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2292 van de Commissie van 16 december 2016 tot vaststelling van het gewogen gemiddelde van de maximale tarieven voor mobiele afgifte in de Unie en tot intrekking van Verordening (EU) 2015/2352 ( 1 )

77

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2293 van de Commissie van 16 december 2016 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

79

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2294 van de Commissie van 16 december 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

81

 

 

BESLUITEN

 

*

UItvoeringsbesluit (EU) 2016/2295 van de Commissie van 16 december 2016 tot wijziging van Beschikkingen 2000/518/EG, 2002/2/EG, 2003/490/EG, 2003/821/EG, 2004/411/EG, 2008/393/EG, Besluiten 2010/146/EU, 2010/625/EU, 2011/61/EU en Uitvoeringsbesluiten 2012/484/EU en 2013/65/EU over de passende bescherming van persoonsgegevens door bepaalde landen, overeenkomstig artikel 25, lid 6, van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 8353)  ( 1 )

83

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2296 van de Commissie van 16 december 2016 tot oprichting van de onafhankelijke deskundigengroep die wordt aangewezen als prestatiebeoordelingsorgaan van het gemeenschappelijk Europees luchtruim

92

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2297 van de Commissie van 16 december 2016 tot wijziging van Beschikking 2001/497/EG en Besluit 2010/87/EU betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen en aan in derde landen gevestigde verwerkers, krachtens Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 8471)  ( 1 )

100

 

 

RICHTSNOEREN

 

*

Richtsnoer (EU) 2016/2298 van de Europese Centrale Bank van 2 november 2016 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (ECB/2016/31)

102

 

*

Richtsnoer (EU) 2016/2299 van de Europese Centrale Bank van 2 november 2016 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages (ECB/2016/32)

117

 

*

Richtsnoer (EU) 2016/2300 van de Europese Centrale Bank van 2 november 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand (ECB/2016/33)

123

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit (EU) 2016/1877 van de Raad van 17 oktober 2016 inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de deskundigengroep inzake de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR) en in de werkgroep inzake wegvervoer van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties ( PB L 288 van 22.10.2016 )

126

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top