EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:344:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 344, 2016 m. gruodžio 17 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 344

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. gruodžio 17d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB ( 1 )

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/2285, kuriuo 2017 m. ir 2018 m. nustatomos Sąjungos žvejybos laivams taikomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) 2016/72

32

 

*

2016 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2286, kuriuo nustatomos išsamios sąžiningo naudojimo taisyklių taikymo, papildomų mažmeninių tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo tvarumo vertinimo metodikos taikymo ir prašymo, kurį to vertinimo tikslu turi pateikti tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, teikimo taisyklės ( 1 )

46

 

*

2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2287, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 431/2008, kuriuo leidžiama pradėti naudoti sušaldytos galvijienos importo tarifinę kvotą ir kuriuo numatomas jos administravimas, ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 593/2013, kuriuo skiriamos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir užšaldytos galvijienos bei užšaldytos buivolienos tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

63

 

*

2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2288, kuriuo piperonilbutoksidas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

65

 

*

2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2289, kuriuo epsilon-momfluortrinas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

68

 

*

2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2290, kuriuo peroksiacto rūgštis patvirtinama kaip esama veiklioji medžiaga 11-o ir 12-o tipų biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

71

 

*

2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2291, kuriuo L-(+)-pieno rūgštis patvirtinama kaip esama veiklioji medžiaga 1-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

74

 

*

2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2292, kuriuo nustatomas Sąjungoje taikomų didžiausių leidžiamų skambučio užbaigimo judriojo ryšio tinkluose mokesčių svertinis vidurkis ir panaikinimas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2352 ( 1 )

77

 

*

2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2293, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

79

 

 

2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2294, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

81

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2295, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2000/518/EB, 2002/2/EB, 2003/490/EB, 2003/821/EB, 2004/411/EB, 2008/393/EB, 2010/146/ES, 2010/625/ES, 2011/61/ES ir įgyvendinimo sprendimai 2012/484/ES, 2013/65/ES dėl tinkamos tam tikrų šalių asmens duomenų apsaugos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 6 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 8353)  ( 1 )

83

 

*

2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2296, kuriuo įsteigiama nepriklausoma ekspertų grupė „Bendro Europos dangaus“ iniciatyvos veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos funkcijoms vykdyti

92

 

*

2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2297, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2001/497/EB ir 2010/87/ES dėl sutarčių standartinių sąlygų, nustatytų asmens duomenų perdavimui trečiosioms šalims ir tokiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB nuostatas (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 8471)  ( 1 )

100

 

 

GAIRĖS

 

*

2016 m. lapkričio 2 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/2298, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2016/31)

102

 

*

2016 m. lapkričio 2 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/2299, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte (ECB/2016/32)

117

 

*

2016 m. lapkričio 2 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/2300, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2016/33)

123

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2016 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimo (ES) 2016/1877 dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Ekspertų grupėje dėl Europos šalių susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR) ir Kelių transporto darbo grupėje, klaidų ištaisymas ( OL L 288, 2016 10 22 )

126

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top