EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:344:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 344, 17 decembrie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 344

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
17 decembrie 2016


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE ( 1 )

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2016/2285 al Consiliului din 12 decembrie 2016 de stabilire, pentru 2017 și 2018, a posibilităților de pescuit pentru navele Uniunii în ceea ce privește anumite stocuri de pești de adâncime și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/72 al Consiliului

32

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de stabilire a unor norme detaliate cu privire la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum și la metodologia de evaluare a sustenabilității eliminării suprataxelor pentru serviciile de roaming cu amănuntul și la cererea care trebuie prezentată de furnizorul de servicii de roaming în scopul evaluării respective ( 1 )

46

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2287 al Comisiei din 16 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 431/2008 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită congelată și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 593/2013 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată

63

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2288 al Comisiei din 16 decembrie 2016 de aprobare a piperonil butoxidului ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18 ( 1 )

65

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2289 al Comisiei din 16 decembrie 2016 de aprobare a epsilon-momfluorotrinului ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18 ( 1 )

68

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2290 al Comisiei din 16 decembrie 2016 de aprobare a acidului peracetic ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparținând tipurilor de produse 11 și 12 ( 1 )

71

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2291 al Comisiei din 16 decembrie 2016 de aprobare a acidului lactic L(+) ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 1 ( 1 )

74

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2292 al Comisiei din 16 decembrie 2016 de stabilirea a mediei ponderate a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile din întreaga Uniune și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2352 ( 1 )

77

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2293 al Comisiei din 16 decembrie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun

79

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2294 al Comisiei din 16 decembrie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

81

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2295 a Comisiei din 16 decembrie 2016 de modificare a Deciziilor 2000/518/CE, 2002/2/CE, 2003/490/CE, 2003/821/CE, 2004/411/CE, 2008/393/CE, 2010/146/UE, 2010/625/UE și 2011/61/UE și a Deciziilor de punere în aplicare 2012/484/UE și 2013/65/UE referitoare la protejarea adecvată a datelor cu caracter personal de către anumite țări, în temeiul articolului 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 8353]  ( 1 )

83

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2296 a Comisiei din 16 decembrie 2016 de creare a grupului independent de experți desemnat ca organism de evaluare a performanțelor cerului unic european

92

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2297 a Comisiei din 16 decembrie 2016 de modificare a Deciziilor 2001/497/CE și 2010/87/UE privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țările terțe și către persoanele împuternicite de către operator stabilite în țări terțe, în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 8471]  ( 1 )

100

 

 

ORIENTĂRI

 

*

Orientarea (UE) 2016/2298 a Băncii Centrale Europene din 2 noiembrie 2016 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2016/31)

102

 

*

Orientarea (UE) 2016/2299 a Băncii Centrale Europene din 2 noiembrie 2016 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2016/32)

117

 

*

Orientarea (UE) 2016/2300 a Băncii Centrale Europene din 2 noiembrie 2016 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2016/33)

123

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top