EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:344:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 344, 17 ta' Diċembru 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 344

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
17 ta' Diċembru 2016


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi, li temenda d-Direttiva 2003/35/KE u li tħassar id-Direttiva 2001/81/KE ( 1 )

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/2285 tat-12 ta' Diċembru 2016 li jiffissa għall-2017 u l-2018 l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għal ċerti stokkijiet ta' ħut tal-fond u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/72

32

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2286 tal-15 ta' Diċembru 2016 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni ta' politika tal-użu ġust u dwar il-metodoloġija għall-valutazzjoni tas-sostenibbiltà tat-tneħħija tal-ħlasijiet supplimentari tar-roaming bl-imnut u dwar l-applikazzjoni li għandu jressaq fornitur tar-roaming għall-finijiet ta' dik il-valutazzjoni ( 1 )

46

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2287 tas-16 ta' Diċembru 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 431/2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwota tariffarja tal-importazzjoni għaċ-ċanga ffriżata u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 593/2013 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji għaċ-ċanga friska ta' kwalità għolja, imkessħa u ffriżata, u għal-laħam tal-buflu ffriżat

63

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2288 tas-16 ta' Diċembru 2016 li japprova l-butossidu tal-piperonil bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 18 ( 1 )

65

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2289 tas-16 ta' Diċembru 2016 li japprova l-epsilon-Momfluworotrin bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 18 ( 1 )

68

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2290 tas-16 ta' Diċembru 2016 li japprova l-aċidu peraċetiku bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tipi 11 u 12 ( 1 )

71

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2291 tas-16 ta' Diċembru 2016 li japprova l-L(+) Aċidu lattiku bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 1 ( 1 )

74

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2292 tas-16 ta' Diċembru 2016 li jistipula l-medja ponderata tar-rati massimi għat-terminazzjoni ta' telefonati bil-mobile madwar l-Unjoni u li jħassar ir-Regolament (UE) 2015/2352 ( 1 )

77

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2293 tas-16 ta' Diċembru 2016 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

79

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2294 tas-16 ta' Diċembru 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

81

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2295 tas-16 ta' Diċembru 2016 li temenda d-Deċiżjonijiet 2000/518/KE, 2002/2/KE, 2003/490/KE, 2003/821/KE, 2004/411/KE, 2008/393/KE, 2010/146/UE, 2010/625/UE, 2011/61/UE u d-Deċiżjonijiet ta' Implimentazzjoni 2012/484/UE, 2013/65/UE dwar il-protezzjoni adegwata tad-dejta personali minn ċerti pajjiżi, skont l-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2016) 8353)  ( 1 )

83

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2296 tas-16 ta' Diċembru 2016 li twaqqaf il-grupp indipendenti ta' esperti maħtura bħala l-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew

92

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2297 tas-16 ta' Diċembru 2016 li temenda d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/497/KE u 2010/87/UE dwar klawżoli kuntrattwali standard għat-trasferiment ta' dejta personali lil pajjiżi terzi u lil proċessuri stabbiliti fit-tali pajjiżi, skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2016) 8471)  ( 1 )

100

 

 

LINJI GWIDA

 

*

Linja Gwida (UE) 2016/2298 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal- Eurosistema (BĊE/2016/31)

102

 

*

Linja Gwida (UE) 2016/2299 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2016/65 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2016/32)

117

 

*

Linja Gwida (UE) 2016/2300 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/31 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2016/33)

123

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top