EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:344:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 344, 17. joulukuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 344

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
17. joulukuuta 2016


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2016/2285, annettu 12 päivänä joulukuuta 2016, unionin aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2017 ja 2018 ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta

32

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2286, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, yksityiskohtaisista säännöistä kohtuullisen käytön politiikan soveltamiseksi sekä menetelmistä verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistamisen kestävyyden arvioimiseksi ja verkkovierailuoperaattorin tätä arviointia varten toimittamasta hakemuksesta ( 1 )

46

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2287, annettu 16 päivänä joulukuuta 2016, jäädytettyä naudanlihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 431/2008 ja korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 593/2013 muuttamisesta

63

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2288, annettu 16 päivänä joulukuuta 2016, piperonyylibutoksidin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 ( 1 )

65

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2289, annettu 16 päivänä joulukuuta 2016, epsilon-momfluorotriinin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 ( 1 )

68

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2290, annettu 16 päivänä joulukuuta 2016, peretikkahapon hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 11 ja 12 ( 1 )

71

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2291, annettu 16 päivänä joulukuuta 2016, L-(+)-maitohapon hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 1 ( 1 )

74

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2292, annettu 16 päivänä joulukuuta 2016, terminointimaksujen enimmäismäärien painotetun keskiarvon vahvistamisesta unionissa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2352 kumoamisesta ( 1 )

77

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2293, annettu 16 päivänä joulukuuta 2016, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

79

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2294, annettu 16 päivänä joulukuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

81

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2295, annettu 16 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan nojalla eräiden maiden tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyydestä annettujen päätösten 2000/518/EY, 2002/2/EY, 2003/490/EY, 2003/821/EY, 2004/411/EY, 2008/393/EY, 2010/146/EU, 2010/625/EU, 2011/61/EU ja täytäntöönpanopäätösten 2012/484/EU ja 2013/65/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 8353)  ( 1 )

83

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2296, annettu 16 päivänä joulukuuta 2016, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suorituskyvyn tarkastuselimeksi nimetyn riippumattoman asiantuntijaryhmän perustamisesta

92

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2297, annettu 16 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisista, henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin ja tällaisten tietojen siirtoa kyseisiin maihin sijoittautuneille henkilötietojen käsittelijöille koskevista mallisopimuslausekkeista annettujen päätösten 2001/497/EY ja 2010/87/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 8471)  ( 1 )

100

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2016/2298, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta (EKP/2016/31)

102

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta (EKP/2016/32)

117

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2016/2300, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta (EKP/2016/33)

123

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top