EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:344:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 344, 17. decembra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 344

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
17. decembra 2016


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/2285 z 12. decembra 2016, ktorým sa na roky 2017 a 2018 stanovujú rybolovné možnosti rybárskych plavidiel Únie, pokiaľ ide o určité hlbokomorské populácie rýb, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/72

32

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2286 z 15. decembra 2016, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá o uplatňovaní politiky primeraného využívania a o metodike na posúdenie udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, ako aj o žiadosti, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely tohto posúdenia ( 1 )

46

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2287 zo 16. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 431/2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných colných kvót pre mrazené hovädzie mäso a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 593/2013, ktorým sa otvárajú colné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa

63

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2288 zo 16. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje piperonylbutoxid ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 ( 1 )

65

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2289 zo 16. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje epsilon-momfluorotrín ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 ( 1 )

68

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2290 zo 16. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje kyselina peroxyoctová ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 11 a 12 ( 1 )

71

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2291 zo 16. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje kyselina (+)-L-mliečna ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1 ( 1 )

74

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2292 zo 16. decembra 2016, ktorým sa stanovuje vážený priemer maximálnych sadzieb za ukončenie volania v mobilnej sieti v celej Únii a zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2352 ( 1 )

77

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2293 zo 16. decembra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

79

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2294 zo 16. decembra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

81

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2295 zo 16. decembra 2016, ktorým sa menia rozhodnutia 2000/518/ES, 2002/2/ES, 2003/490/ES, 2003/821/ES, 2004/411/ES, 2008/393/ES, 2010/146/EÚ, 2010/625/EÚ, 2011/61/EÚ a vykonávacie rozhodnutia 2012/484/EÚ, 2013/65/EÚ o primeranej ochrane osobných údajov zo strany niektorých krajín podľa článku 25 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES [oznámené pod číslom C(2016) 8353]  ( 1 )

83

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2296 zo 16. decembra 2016, ktorým sa zriaďuje nezávislá skupina expertov určená ako orgán na preskúmanie výkonnosti jednotného európskeho neba

92

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2297 zo 16. decembra 2016, ktorým sa menia rozhodnutia 2001/497/ES a 2010/87/EÚ o štandardných zmluvných doložkách na prenos osobných údajov do tretích krajín a spracovateľom usadeným v takýchto krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES [oznámené pod číslom C(2016) 8471]  ( 1 )

100

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2298 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2016/31)

102

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2299 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2016/32)

117

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2300 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2016/33)

123

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top