EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:317:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 317, 05. detsember 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 317

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
5. detsember 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1419/2007, 29. november 2007, millega lõpetatakse Hiina Rahvavabariigist pärit kompaktluminofoorlampide impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osaline vahepealne läbivaatamine

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1420/2007, 4. detsember 2007, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist ja Kasahstanist pärineva ränimangaani impordi suhtes ja lõpetatakse menetlus Ukrainast pärineva ränimangaani impordi suhtes

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1421/2007, 4. detsember 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

32

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1422/2007, 4. detsember 2007, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega (1)

34

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1423/2007, 4. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega nähakse ette põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad

36

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1424/2007, 4. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2304/2002, millega rakendatakse nõukogu otsus 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega, ja eraldatakse soovituslikud summad 10. Euroopa Arengufondi raames

38

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1425/2007, 3. detsember 2007, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursapüük ICES IV püügipiirkonnas ning IIa püügipiirkonna EÜ vetes

55

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1426/2007, 3. detsember 2007, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursapüük ICES VIIIb–k, IX ja X püügipiirkonnas ning CECAF 34.1.1 püügipiirkonna EÜ vetes

57

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1427/2007, 3. detsember 2007, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku molva püük ICES IV püügipiirkonna EÜ vetes

59

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1428/2007, 4. detsember 2007, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) VII lisa (1)

61

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/786/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 22. oktoober 2007, Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli (et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga) allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

63

Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

65

 

 

2007/787/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 29. november 2007, Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

75

 

 

Komisjon

 

 

2007/788/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 13. september 2007, EÜ asutamislepingu artikli 81 kohase menetluse kohta (Juhtum nr COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) (teatavaks tehtud numbri K(2007) 4275 all)

76

 

 

2007/789/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 4. detsember 2007, millega peatatakse Hiina Rahvavabariigist ja Kasahstanist pärit ränimangaani impordi suhtes määrusega (EÜ) nr 1420/2007 kehtestatud lõplik dumpinguvastane tollimaks

79

 

 

Euroopa Keskpank

 

 

2007/790/EÜ

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 23. november 2007, müntide emissiooni 2008. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2007/16)

81

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu otsus 2007/791/ÜVJP, 4. detsember 2007, millega rakendatakse ühismeedet 2007/749/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPM) kohta Bosnias ja Hertsegoviinas

83

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top