EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:317:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 317, 05. prosinec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 317

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
5. prosince 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1419/2007 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1420/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozů silikomanganu pocházejícího z Čínské lidové republiky a Kazachstánu a ukončuje se řízení týkající se dovozů silikomanganu pocházejícího z Ukrajiny

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1421/2007 ze dne 4. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1422/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (1)

34

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1423/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty

36

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1424/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2304/2002, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2001/822/ES o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství a přidělují orientační částky v rámci 10. Evropského rozvojového fondu

38

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1425/2007 ze dne 3. prosince 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblasti ICES IV a ve vodách ES oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

55

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1426/2007 ze dne 3. prosince 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES VII b až k, VIII, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

57

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1427/2007 ze dne 3. prosince 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách ES oblasti ICES IV plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

59

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1428/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1)

61

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/786/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

63

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

65

 

 

2007/787/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2007 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

75

 

 

Komise

 

 

2007/788/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2007 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Věc COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) (oznámeno pod číslem K(2007) 4275)

76

 

 

2007/789/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2007 kterým se pozastavuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1420/2007 na dovoz silikomanganu pocházejícího z Čínské lidové republiky a Kazachstánu

79

 

 

Evropská centrální banka

 

 

2007/790/ES

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 23. listopadu 2007 o schválení objemu emise mincí v roce 2008 (ECB/2007/16)

81

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2007/791/SZBP ze dne 4. prosince 2007, kterým se provádí společná akce 2007/749/SZBP o policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině

83

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top