EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:317:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 317, 05 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 317

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
5 december 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1419/2007 av den 29 november 2007 om avslutande av en partiell interimsöversyn avseende de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1420/2007 av den 4 december 2007 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kiselmangan med ursprung i Folkrepubliken Kina och Kazakstan och om avslutande av förfarandet beträffande import av kiselmangan med ursprung i Ukraina

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1421/2007 av den 4 december 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1422/2007 av den 4 december 2007 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG avseende de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden (1)

34

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1423/2007 av den 4 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1291/2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

36

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1424/2007 av den 4 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2304/2002 om genomförande av rådets beslut 2001/822/EG om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen samt om fördelning av de vägledande beloppen inom ramen för tionde Europeiska utvecklingsfonden

38

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1425/2007 av den 3 december 2007 om förbud mot fiske efter torsk i ICES-område IV, EG-vatten i II a med fartyg som seglar under belgisk flagg

55

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1426/2007 av den 3 december 2007 om förbud mot fiske efter torsk i ICES-områdena VII b–k, VIII, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1 med fartyg som seglar under belgisk flagg

57

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1427/2007 av den 3 december 2007 om förbud mot fiske efter långa i EG-vatten i ICES-område IV med fartyg som seglar under belgisk flagg

59

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1428/2007 av den 4 december 2007 om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1)

61

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/786/EG

 

*

Rådets beslut av den 22 oktober 2007 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

63

Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och staten Israel, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

65

 

 

2007/787/EG

 

*

Rådets beslut av den 29 november 2007 om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

75

 

 

Kommissionen

 

 

2007/788/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 september 2007 om ett förfarande i enlighet med artikel 81 i EG-fördraget (Ärende COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) [delgivet med nr K(2007) 4275]

76

 

 

2007/789/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 december 2007 om tillfälligt upphävande av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 1420/2007 på import av kiselmangan med ursprung i Folkrepubliken Kina och Kazakstan

79

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2007/790/EG

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 23 november 2007 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2008 (ECB/2007/16)

81

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2007/791/GUSP av den 4 december 2007 om genomförande av gemensam åtgärd 2007/749/GUSP om Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina

83

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top